OVp003 History of Culture

Faculty of Education
Autumn 2018
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Michal Škerle (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Michal Škerle
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Department of Civics - Faculty of Education
Timetable
Tue 16:00–16:50 učebna 50
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Basic characteristics of individual cultural epochs development of European culture from prehistoric times to the postmodern. Provide basic information to future teachers about the most important artists, works and monuments of architecture, sculpture, painting, music and literature.
Syllabus
 • 1. Introduction to the History and Culture of the beginnings of civilization: Prehistory 2. Ancient Greece 3. Ancient Rome 4. The period of early Christian and Romanesque 5. Gothic 6. Renaissance (Mannerism) 7. Baroque (Rococo) 8. Classicism (Empire) 9. Romanticism (Realism) 10.Secession 11.Modern 12.Postmodernism
Literature
 • ROSE, H. J. A handbook of Greek mythology: including its extension to Rome. 6th ed. London: Methuen & co., 1958. University paperbacks.
 • Rose, H. J.: Gods and Heroes of the Greeks, London, 1957
 • RYBÁŘ, Radovan. Moravský výtvarný život po vzniku ČSR (Moravian creative life after origin of Czechoslovakian state). In Živé hodnoty Masarykova Československa. Směrodatné hodnoty pro 21.století. 2009th ed. Brno: Občanský a odborný výbor ve spolupráci se statutárním městem Brnem a PdF MU, 2009. p. 123-126. ISBN 978-80-254-4000-1. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění (Some contemporary tendencies in culture and art). In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 218-223. ISBN 80-210-3301-0. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Některé současné tendence v kultuře a umění (Some contemporary tendencies in culture and art). In Demokracie a Evropa v době globalizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. p. 218-223. ISBN 80-210-3301-0. info
 • ČERNÁ, Marie. Dějiny výtvarného umění. 3., rozš. vyd. Praha: Idea Servis, 2002. 216 s. ISBN 80-85970-41-4. info
 • RYBÁŘ, Radovan. Reflexe kultury postmoderní Evropy (The Reflection of the Culture). In Perspektivy občanské společnosti v integrující se Evropě. 1. vyd. Brno: Sborník prací PdF MU, 2001. p. 158-163. Řada evropských studií č. 2. ISBN 80-210-2746-0. info
 • ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z dějin kultury XX. století. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2001. 318 s. ISBN 8072042114. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Jiří Kasl - Ladislav Štindl. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 262 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 300 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Miloslava Neumannová. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 334 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. 8 [Pijoan, 2000]. Translated by Dagmar Halasová - František Xaver Halas. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 2000. 364 s. : i. ISBN 80-242-0216-68. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Miloslava Neumannová. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 1999. 348 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 1999. 348 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 1999. 317 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Translated by Libuše Macková - Jan Schejbal - Hana Stašková. Vyd. 4. Praha: Balios, 1999. 332 s. ISBN 80-7176-956-8. info
 • PIJOÁN, José. Dějiny umění. Translated by Libuše Macková - Jan Schejbal - Hana Stašková. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 1998. 333 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOÁN, José and Jiří PECHAR. Dějiny umění. Vyd. 4., v Knižním klubu 1. V Praze: Knižní klub, 1998. 334 s. ISBN 8071767646. info
 • PIJOAN, José. Dějiny umění. Translated by Libuše Macková - Hana Stašková. Vyd. 4. Praha: Balios, 1998. 334 s. ISBN 80-7176-765-4. info
 • BAUER, Alois. Dějiny výtvarného umění. 1. vyd. Olomouc: Rubico, 1998. 287 s. ISBN 80-85839-25-3. info
 • ODEHNALOVÁ, Alena. Vybrané kapitoly z dějin kultury. Brno: Cerm, 1997. 212 s. ISBN 8072040588. info
Teaching methods
Lecture.
Assessment methods
Exam; written knowledge test, replacing the seminar work or teaching book.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2018/OVp003