OVp011 Dějiny etiky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–12:50 učebna 1
Předpoklady
NOW ( OVp012 Seminář k dějinám etiky 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: - srovnat a zhodnotit jednotlivé teorie z dějin etického myšlení
- předkládat odůvodněná rozhodnutí ohledně konkrétních morálních problémů
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - srovnat a zhodnotit jednotlivé teorie z dějin etického myšlení
- předkládat odůvodněná rozhodnutí ohledně konkrétních morálních problémů
Osnova
 • 1.-2.Etika a filosofie dějin - Hegel, Marx 3.-4.Voluntaristická etika - Schopenhauer, Nietzsche 5.-6.Etika a lidská existence - Kierkegaard, existencialismus 7.Utilitarismus a pragmatismus 8-9.Biologická a psychologická inspirace v etice - Freud, Bergson, Fromm, Lorenz 10.Etika odpovědnosti - Jonas; environmentální etika 11.Etika a spravedlnost - Rawls 12.Etika v postmoderně
Literatura
  povinná literatura
 • Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Edited by Anna Remišová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 9788081011030. info
 • Úvod do etiky. Edited by Arno Anzenbacher, Translated by Karel Šprunk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3. info
  doporučená literatura
 • JIRSA, Jakub, Matej CÍBIK, Marcus DÜWELL, Josef FULKA, Tomáš HEJDUK, Tomáš HŘÍBEK, Kamila PACOVSKÁ, Jakub SIROVÁTKA a Karel THEIN. Přístupy k etice III. Vydání první. Praha: Filosofia, 2016. 360 stran. ISBN 9788070074824. info
 • ČAPEK, Jakub, James HILL, Hynek JANOUŠEK, Jakub JIRSA, Pavel KOUBA, Kateřina MARKOVÁ, Tereza MATĚJČKOVÁ, Jakub SIROVÁTKA a Ondřej ŠVEC. Přístupy k etice II. Vydání první. Praha: Filosofia, 2015. 296 stran. ISBN 9788070074428. info
 • ŠPINKA, Štěpán, Lenka KARFÍKOVÁ, Ondřej KRÁSA, Vladimír MIKEŠ, Václav NĚMEC a Karel THEIN. Přístupy k etice I. Vydání první. Praha: Filosofia, 2014. 225 stran. ISBN 9788070074305. info
 • DE BOTTON, Alain. Útěcha z filozofie. Translated by Eva Dejmková. Vyd. 1. Zlín: Kniha Zlin, 2010. 265 s. ISBN 9788087162934. info
 • MACINTYRE, Alasdair C. A short history of ethics. London: Routledge, 1993. viii, 280. ISBN 0415040272. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení bude provedeno formou ústní zkoušky z DE1 a DE2. Minimální úroveň pro úspěšné složení zkoušky je 70% správných odpovědí.
Informace učitele
Doporučená literatura: YALOM, Irvin D.: Léčba Schopenhauerem. Translated by Helena Hartlová-Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 336 s. ISBN 80-7367-087-9, YALOM, Irvin D.: Když Nietzsche plakal :román o romantické posedlosti, osudu a lidské vůli. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 302 s. ISBN 80-7178-769-8.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.