OVp011 Dějiny etiky 2

Pedagogická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr. (přednášející)
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD. (přednášející)
Garance
Mgr. Slavomír Lesňák, PhD.
Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Autratová
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanské výchovy - Pedagogická fakulta
Rozvrh
Po 14:00–14:50 učebna 1
Předpoklady
OVp006 Dějiny etiky 1 && NOW ( OVp012 Seminář k dějinám etiky 2 )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: - srovnat a zhodnotit jednotlivé teorie z dějin etického myšlení
- předkládat odůvodněná rozhodnutí ohledně konkrétních morálních problémů
Osnova
  • 1.-2.Etika a filosofie dějin - Hegel, Marx 3.-4.Voluntaristická etika - Schopenhauer, Nietzsche 5.-6.Etika a lidská existence - Kierkegaard, existencialismus 7.Utilitarismus a pragmatismus 8-9.Biologická a psychologická inspirace v etice - Freud, Bergson, Fromm, Lorenz 10.Etika odpovědnosti - Jonas; environmentální etika 11.Etika a spravedlnost - Rawls 12.Etika v postmoderně
Literatura
    povinná literatura
  • Dejiny etického myslenia v Európe a USA. Edited by Anna Remišová. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2008. 894 s. ISBN 9788081011030. info
  • Úvod do etiky. Edited by Arno Anzenbacher, Translated by Karel Šprunk. 1. vyd. Praha: Zvon, 1994. 292 s. ISBN 80-7113-111-3. info
    doporučená literatura
  • MALIK, Kenan. The quest for a moral compass : a global history of ethics. London: Atlantic Books, 2015. 390 stran. ISBN 9781848874817. info
  • BEETHAM, Frank. Learning Greek with Plato : a beginner's course in classical Greek based on Plato, Meno 70a1-81e6. 1st pub. Exeter: Bristol Phoenix press, 2007. xxiv, 503. ISBN 9781904675563. info
  • MACINTYRE, Alasdair C. A short history of ethics. London: Routledge, 1993. viii, 280. ISBN 0415040272. info
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení bude provedeno formou ústní zkoušky z DE1 a DE2. Minimální úroveň pro úspěšné složení zkoušky je 70% správných odpovědí.
Informace učitele
Doporučená literatura: YALOM, Irvin D.: Léčba Schopenhauerem. Translated by Helena Hartlová-Císařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 336 s. ISBN 80-7367-087-9, YALOM, Irvin D.: Když Nietzsche plakal :román o romantické posedlosti, osudu a lidské vůli. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. 302 s. ISBN 80-7178-769-8.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.