OVp002 History of Plilosophy 1 - seminar

Faculty of Education
Autumn 2021
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Department of Civics - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
OVp002/01: Wed 22. 9. to Wed 15. 12. Wed 12:00–12:50 učebna 41, E. Vonková
OVp002/02: Mon 20. 9. to Mon 13. 12. Mon 16:00–16:50 učebna 63, E. Vonková
OVp002/03: Wed 22. 9. to Wed 15. 12. Wed 17:00–17:50 učebna 42, E. Vonková
OVp002/04: Thu 23. 9. to Thu 16. 12. Thu 9:00–9:50 učebna 38, E. Vonková
OVp002/05: Thu 23. 9. to Thu 16. 12. Thu 17:00–17:50 učebna 41, E. Vonková
OVp002/06: Thu 23. 9. to Thu 16. 12. Thu 15:00–15:50 učebna 34, E. Vonková
OVp002/07: Mon 20. 9. to Mon 13. 12. Mon 15:00–15:50 učebna 11, E. Vonková
Prerequisites (in Czech)
NOW ( OVp001 History of Plilosophy 1 - lect )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
At the end of the course students should be able to work with selected philosophical texts, undestand selected philosophical texts, interpret selected philosophical texts (period antiguity) of the knowledge obtained in the course.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to work with selected philosophical texts, undestand selected philosophical texts, interpret selected philosophical texts (period antiguity) of the knowledge obtained in the course.
Syllabus
 • 1.The origin of philosophy and its relations tothe myth 2.The Milesians 3.Pythagorás 4.Heraclitus 5. The Eleatics 6. Democritus 7. Socrates 8. Plato 9. Stoicism 10. Epicureanism 11. Scepticism 12. Augustine 13. Thomas Aquinas Literature for interpretation: 10.Epikureismus: Žij slastně. Svoboda,K.:Zlomky předsokratovských myslitelů,1944 Platón:Obrana Sókratova Platón:část dialogů- Faidros,Faidón,Ústava,kn.VII Aristotelés:Metafysika,kn.5,7,12 Zlomky starých stoiků,Bratislava 1983 Epikúros:Myšlenky,1989 Sextos Empeirikos:Základy Pyrrhonské skepse,Bratislava 1984 Plótínos:O klidu Aurelius Augustinus:Vyznání.O pravém náboženství T.Akvinský:Summa theologická-část Důkazy jsoucnosti boží
Literature
  required literature
 • Texty pro četbu a interpretaci v osnově Texts for interpretation in syllabus
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
  recommended literature
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku (150 entries in the dictionary of philosophy). In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. p. 9-450, 463 pp. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. info
 • KRATOCHVÍL, Zdeněk. Mýtus, filosofie, věda. 2. nezměn. vyd. Praha: Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza & Eva Jůzová, 1995. 314 s. +. ISBN 80-7111-021-3. info
 • MACHOVEC, Dušan. Dějiny antické filozofie. 1. vyd. Jinočany: H a H, 1993. 187 s. ISBN 80-85467-62-3. info
  not specified
 • POPKIN, Richard Henry a Avrum STROLL. Philosophy made simple. 2nd ed., rev. New York: Broadway Books, 1993. xv, 332. ISBN 0385425333. info
Teaching methods
seminar
Assessment methods
Final semester paper: three pages Topics: What is I? What is world? Man in world. Man and world. Problem of knowledge. Knowledge and science. Truth and validity. Necessity and chance Action and freedom. Moral and ethics Toleration and plurality
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2021/OVp002