HV064 Instrument playing 3

Faculty of Education
Autumn 2024
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D. (seminar tutor)
MgA. Jiří Klecker, DiS. (seminar tutor)
prof. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS., Ph.D. et Ph.D., MBA, LL.M. (seminar tutor)
doc. Mgr. Vladimír Richter (seminar tutor)
Mgr. Dagmar Ryšánková (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Department of Music – Faculty of Education
Contact Person: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.
Supplier department: Department of Music – Faculty of Education
Prerequisites (in Czech)
HV257 Instrument playing 2
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is the realization of a rehearsal performance of the song, to grow at students the ability to stylize the accompaniment of folk or faux song in a way, which corresponds with the character of the melodic line and features songs, to convince students that it is necessary to place emphasis on the fact that one and the same melody it is possible to accompany in various ways, the preparation of repertoire for the FSE. Cílem je také výrazné zdokonalení schopnosti hrát nepřipravený doprovod lidových písní.
Learning outcomes
The Student is able to stylize the escort the entered melody and play the specified piece. Readily creates an accompaniment to the unknown folk song.
Syllabus
  • Practice of a piano piece. Preparation of the repertoire for the final state examination (30 folk songs, all songs with transpositions in other keys - any overhead and lower second and third, at least one song of "classical writer" of 20th century without transpositions - J. Ježek, J. Šlitr, Beatles etc., playing an unprepared song accompaniment, one piano piece). 1. – 4. Practicing the recital pieces 5. An accompaniment to the song in 2/4 time 6. An accompaniment to the song in 3/4 time 7. An accompaniment to the song with at least an elementary imitation of the cimbalom stylization of accompaniment 8. The transposition of selected folk songs on any second and a minor third up and down 9. – 10. An accompaniment to the song "classics" of popular music 20. century without transposition 11. – 12. Improvisation accompanied by unprepared songs
Literature
  • CRHA, Bedřich and Petr HALA. Technika klavírního doprovodu lidových písní. 1.vydání, 2003. Masarykova univerzita v Brně, 2003, 115 pp. ISBN 80-210-3094-1. info
  • VLASÁKOVÁ, A., Klavírní pedagogika: první kroky na cestě ke klavírnímu umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2003. 172 s.
  • TROJAN, J. Moravská lidová píseň. Melodika, harmonika. Praha: Supraphon, 1980. 222 s. ŠIMONKOVÁ, D. Desatero nezbytností klavíristy. Praha: SNP, 1986. 125 s. POPOVIČ, M. Teoretické aspekty klavírní improvizace (doprovod lidové písně). 1. vyd. Ústí nad La
  • PHILIPP, Günter. Klavier, Klavierspiel, Improvisation: Unterricht, Übung, Interpretation, Pedal, Akustik und anderes. 1. Aufl. Leipzig: Deutscher Verlag für Musik, c1984.
  • FISCHEROVÁ-MARTVOŇOVÁ, Eva. Rozhovory o problémoch klaviristu-interpreta a klaviristu-pedagóga. 1. vyd., Bratislava: H plus, 2007. 110 s. ISBN 978-80-88794-46-2.
Teaching methods
Practical exercises.
Assessment methods
Credit. Lectures. The student plays the repertoire for the final state examination (30 folk songs, all songs with transpositions in other keys - any overhead and lower second and third, at least one song of "classical writer" of 20th century without transpositions - J. Ježek, J. Šlitr, Beatles etc., playing an unprepared song accompaniment, one piano piece). Homeworks. Duty to attend the classwork.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Autumn 2019, autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2024, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/autumn2024/HV064