Hi4_S945 National History after 1945 Seminar

Faculty of Education
Spring 2001
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Guaranteed by
doc. PhDr. František Čapka, CSc.
Contact Person: doc. PhDr. Bohuslav Klíma, CSc.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( Hi4_N945 National History after 1945 )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Podkarpatská Rus. Těšínská otázka. Otázka Maďarů. Česko-slovenské vztahy. Odsun Němců. Postavení ČSR ve světě.
  • Skolský systém. Kolektivizace. Politické procesy. Kultura. Pražské jaro. Charta 77.
Literature
  • Čítanka ke studiu nejnovějších dějin Československa. Edited by František Čapka. 1. vyd., dot. Brno: Masarykova univerzita, 1992. 138 s. ISBN 8021003073. info
Assessment methods (in Czech)
Typ výuky: seminář
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007.
  • Enrolment Statistics (Spring 2001, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2001/Hi4_S945