SP2MP_MSP3 Didaktiky předmětů 1. st. ZŠ pro žáky se spec. vzděl. potřebami 3

Pedagogická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/4/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009.