RJ2MP_STP2 Stylistics 2

Faculty of Education
Spring 2008
Extent and Intensity
1/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D.
Department of Russian Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Mgr. Simona Koryčánková, Ph.D.
Prerequisites (in Czech)
Předmět je realizován na základě elektronické podpory.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The objective of this subject are basic aspect of the word, its function in the ambit of the language system, its status and functions in the particular stylistic level. The basic theoretic lexical and stylistic analysis of the text is the part of the lecture. The emphasis is placed especially on the reciprocal correlation, on the word and its function in different stylistical levels.
Syllabus
  • 1. Publicistic functional style. Actual changes and style dislocations. 2. Colloquial functional style. 3. Artistic functional style.
Literature
  • ROZENTAL, D. E. Russkij jazyk. Praktičeskaja stilistika. Moskva : Oniks 21 vek, 2005. 752 s. ISBN 5-329-01384-4.
  • GOLUB, I.B. Stilistika russkogo jazyka.Moskva: Ajris press, 2006. 443 s. ISBN 5-8112-1872-9.
  • RAZINKINA, N. M. Funkcionalnaja stilistika. Moskva : Vysšaja škola, 2004. 272 s.ISBN 5-06-004554-4.
  • STOLJAROVA, J. A. Stilistika russkogo jazyka. Konspekt lekcij. V pomošč studentu. Moskva : Prior-izdat, 2004. 160s. ISBN 5-9512-0615-4.
  • ŠESTÁK, Zdenek. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 1999.204 s. ISBN 80-200-0755-5.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen písemným testem.Po jeho úspěšném zvládnutí následuje zkouška ústní (2 otázky - z lexikologie a stylistiky). Hodnotí se věcná správnost, použití terminologie, gramatická, lexikální a fonetická správnost ruského jazyka. Součástí závěrečné zkoušky je seminární práce, kterou studenti vypracují na základě zvoleného tématu. Seminární práci musí student odevzdat minimálně 5 pracovních dnů před termínem zkoušky.
Language of instruction
Russian
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
https://is.muni.cz/auth/dok/rfmgr.pl?fakulta=1441;obdobi=3764;kod=RJ2MP_STP2;furl=%2Fel%2F1441%2Fjaro2008%2FRJ2MP_STP2%2Fum%2F;info=
The course is also listed under the following terms Spring 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2008, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2008/RJ2MP_STP2