SP4BP_SVE2 Specializace: P, E Speciální výtvarná výchova 2

Pedagogická fakulta
jaro 2014
Rozsah
0/0/8. Projekt. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Sochor, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky - Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SP4BP_SVE2/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SP4BP_SVE2/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíl projektu speciální výtvarná výchova 2 předpokládá prohloubené zaměření na teorii rozvoje dětského výtvarného projevu (DVP). Na konci tohoto kurzu bude student schopen: podpory ohroženého či narušeného vývoje kognitivních funkcí v důsledku postižení či poruchy korekturou DVP.
Osnova
  • Osnova: dětský výtvarný projev (DVP), vývojová psychologie resp. teorie vývoje kognitivních funkcí (syntetický model vývoje DVP), vztah postižení či poruchy ke kognitivnímu vývoji, možnost podpory ohroženého či narušeného vývoje kognitivních funkcí v důsledku postižení či poruchy korekturou DVP.
Literatura
  • SPOUSTA, Vladimír. Výchova uměním na principu koordinace základních uměleckých druhů (S. Prokofjev: hudební pohádka Péťa a vlk). 1. vyd. Brno: Krajský pedagogický ústav v Brně, 1972. 37 s. info
  • READ, Herbert. Výchova uměním. Translated by Jan Caha, Edited by Jaromír Uždil. 1. vyd. Praha: Odeon, 1967. 421 s., [6. info
Výukové metody
Teoretická příprava a praktická cvičení, projekt.
Metody hodnocení
Odevzdání projektu. Zápočet.
Informace učitele
Podrobné informace sdělí vyučující na prvních konzultacích. Další doporučená odborná literatura: BABYRÁDOVÁ, H. Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: 1999 KYZOUR, M. O krizových jevech v dětské malbě a kresbě. Estetická výchova 69/70, č. 2-3. PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B. Psychologie dítěte. Praha: Portál, 1997. PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999. READ, H. Výchova uměním. Praha: Odeon, 1967. ŠVANCARA, J. a kol. Diagnostika psychického vývoje. Praha: Avicenum, 1974. VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha: Karolinum, 1995. VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Zapisují studenti specializace etopedie a psychopedie.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.