A2MK_LDML Children's Literature

Faculty of Education
Spring 2018
Extent and Intensity
0/0/1. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.
Department of English Language and Literature - Faculty of Education
Contact Person: Jana Popelková
Supplier department: Department of English Language and Literature - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
A2MK_LDML/01: Fri 23. 2. 16:40–18:20 učebna 10, Fri 2. 3. 16:40–18:20 učebna 10, Fri 9. 3. 16:40–18:20 učebna 10, Fri 16. 3. 16:40–18:20 učebna 10, Fri 23. 3. 16:40–18:20 učebna 10, L. Podroužková
A2MK_LDML/02: Fri 23. 2. 11:10–12:50 učebna 10, Fri 2. 3. 11:10–12:50 učebna 10, Fri 9. 3. 11:10–12:50 učebna 10, Fri 16. 3. 11:10–12:50 učebna 10, Fri 23. 3. 11:10–12:50 učebna 10, L. Podroužková
Prerequisites
Bc studies in literature in English.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The goals of the course are to:
- introduce and acquaint students with the general concept of literature for children and young adults and an overview of British and American highlights;
- to tap into the students´reading histories and to address them as teachers as well as (potential) parents;
- to develop reading and other competencies and skills seminal for the 21st century;
- to address personal and social issues via reading;
- to model modern teaching methods and attitudes (project work, experiential learning and other);
- to promote and sustain life-long learning through fostering reading habits;
- to grasp literature for children and young adults as an instrument of a developing citizenship and a transgenerational and transnational dialogue;
- to present literature for children as a tool to fostering creativity and imagination;
- to model the concept of shared reading;
- to implement the theory of extensive reading according to Stephen Krashen.
Learning outcomes
- rozvoj čtenářské gramotnosti a návaznost na jejich čtenářské zkušenosti (osobní, pedagogické i rodičovské). Oslovujeme tedy studenty jako čtenáře, (budoucí) učitele a (potenciální) rodiče;
- rozvoj klíčových dovedností studentů (kompetence k učení, řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanské) a dalších dovedností pro 21. století (např. digitální gramotnost).
- oslovit důležitá osobní i společenská témata prostřednictvím četby;
- modelovat moderní výukové metody a přístupy (projektová výuka, zážitkové učení aj);
- integrovat zahraniční zkušenost a inspiraci do výukové praxe; - podporovat celoživotní vzdělávání prostřednictvím kultivace čtenářských návyků;
- uchopit LDM jako nástroj mezigeneračního, občanského a transnacionálního dialogu;
- uchopit LDM jako prostředek k rozvoji kreativity a představivosti;
- modelovat koncept sdíleného učení;
- implementovat teorii extenzivního volnočasového čtení dle S. Krashena
Syllabus
 • Course schedule:
 • 1. Introduction to the course; reading oral literature: folk tales, urban legends, fairy tales traditional and modern, tall tales.Building a school library in English.
 • 2. Reading nursery rhymes, modern and contemporary poetry for young readers.
 • 3. Intentional literature for children and the rise of YAL. Student presentations: YAL I.
 • 4. Reading fantasy fiction. Student presentations: YAL II.
 • 5. Reading graphic novels and manga. Student presentations: YAL III.
Literature
  recommended literature
 • CART, Michael. Young adult literature : from romance to realism. Chicago: American Library Association, 2010. ix, 242. ISBN 9780838910450. info
 • Young adult literature and adolescent identity across cultures and classrooms : contexts for the literary lives of teens. Edited by Janet Alsup. London: Routledge, 2010. ix, 225. ISBN 9780415876995. info
 • Modern children's literature : an introduction. Edited by Kimberley Reynolds. New York: Palgrave Macmillan, 2005. x, 278. ISBN 1403916128. info
Teaching methods
Reading, discussing and analyzing selected texts, issues, and resources. Power point and moodle support.
Assessment methods
Continuous assessment: * 80% attendance (you can miss 1 class) and active classwork * weekly tasks * action research on reading * worksheets Summative assessment: * worksheet portfolio *1 book to read
Language of instruction
English
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 12 hodin.
Teacher's information
http://moodlinka.ics.muni.cz/course/view.php?id=2714
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2018/A2MK_LDML