OVp009 History of Philosophy 2 - seminar

Faculty of Education
Spring 2019
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Mgr. Erika Vonková (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Mgr. Erika Vonková
Department of Civics - Faculty of Education
Contact Person: Jitka Autratová
Supplier department: Department of Civics - Faculty of Education
Timetable of Seminar Groups
OVp009/01: Mon 12:00–12:50 učebna 75, E. Vonková
OVp009/02: Mon 17:00–17:50 učebna 75, E. Vonková
OVp009/03: Wed 16:00–16:50 učebna 32, E. Vonková
OVp009/04: Thu 17:00–17:50 učebna 42, E. Vonková
OVp009/05: Mon 16:00–16:50 učebna 75, E. Vonková
OVp009/06: Mon 15:00–15:50 učebna 75, E. Vonková
OVp009/07: Thu 14:00–14:50 učebna 30, E. Vonková
Prerequisites (in Czech)
OVp001 History of Plilosophy 1 - lect && OVp002 History of Plilosophy 1- semin && NOW ( OVp008 History of Philosophy 2-lect )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
After completing the course the student will be able to: undestand the key moments of modern metaphysics, epistemology and methodology, explain the basic principles of great philosophical conceptions of the era, interpret the thoughts and reasons of major modern philosophers, interpret selected philosophical texts.
Learning outcomes
After completing the course the student will be able to: undestand the key moments of modern metaphysics, epistemology and methodology, explain the basic principles of great philosophical conceptions of the era, interpret the thoughts and reasons of major modern philosophers, interpret selected philosophical texts.
Syllabus
 • Reading and interpretation attemt of sellected texts fom the modern philosophy: 1. Bruno, G. O nekonečnu, vesmíru a světech 2. Bacon, F. Nové Organon 3. Descartes, R. Rozprava o metodě 4. Leibniz, G.W. Monadologie 5. Locke, J. Esej o lidském rozumu 6. Berkeley, G. Pojednání o základech lidského poznání 7. Hume, D. Zkoumání lidského rozumu 8. Voltaire. Filosofický slovník 9. Kant, I. Kritika čistého rozumu 10.Kant, I. Prolegomena 11.Hegel, G. Dějiny filosofie- I. díl
Literature
  required literature
 • Texty pro četbu a interpretaci v osnově Texts for reading and interpretation in syllabus
 • Reading and interpretation attemt of sellected texts fom the modern philosophy:liter. in syllabus
 • TRETERA, Ivo. Nástin dějin evropského myšlení :(od Thaleta k Rousseauovi). Vyd. 1. Praha: COWI, 1996. 330 s. ISBN 80-901588-4-6. info
 • SCRUTON, Roger. Krátke dejiny novovekej filozofie :od Descarta po Wittgensteina. 1. vyd. Bratislava: Archa, 1991. 445 s. ISBN 80-7115-023-1. info
  recommended literature
 • BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. opr. a rozš. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2002. 279 s. ISBN 80-7182-147-0. info
 • HORYNA, Břetislav. Filosofický slovník. Olomouc: Olomouc, 1998. ISBN 80-7182-064-4. info
 • BRÁZDA, Radim. 150 hesel ve Filosofickém slovníku (150 entries in the dictionary of philosophy). In Filosofický slovník. druhé. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 1998. p. 9-450, 463 pp. Olomouc. ISBN 80-7182-064-4. info
 • SOBOTKA, Milan, Milan ZNOJ and Josef MOURAL. Dějiny novověké filosofie od Descarta po Hegela. 1. vyd. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1993. 269 s. ISBN 80-7007-030-7. info
  not specified
 • VONKOVÁ. Erika. Svoboda jako jeden z atributů lidských. In: Člověk, společnost a výchova k hodnotám. Brno: MU. 2011. ISBN 978-80-210-5713-5
 • The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy, ed. D. Garber – M. Ayers, 2 vols. Cambridge: Cambridge University Press 1998
 • Současné pohledy na filosofický skepticismus. Celé tématické číslo Filosofického časopisu č. 5, roč. 2016
Teaching methods
Seminar
Assessment methods
Final term paper-extent 13 pages. In the term paper students demonstrate that they are able to work with selected philosophical texts, understand selected philosophical texts, interpret selected philosophical texts on the bases of the knowledge obtained in the course.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2018, Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2019/OVp009