SPp544 Diagnostic Domain of Pupils with Behavioral Disorders

Faculty of Education
Spring 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.
Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Contact Person: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.
Supplier department: Department of Special and Inclusive Education - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to strengthen the competences of students in the field of special educational assessment and counselling.
Learning outcomes
Upon successful completion, the student will be able to apply methods of the special educational assessment focused on behaviour difficulties, lead a an counselling interview, conduct assesment records.
Syllabus
 • 1. Special needs counselling
 • 2. SEN assessment for intervention
 • 3. Assessment tools
 • 4. Assessment of functional/dysfunctional areas and risks at the system level.
 • 5. Assessment of functional/dysfunctional skills and competences; dispositions of the risks factors at the individual level.
Literature
  required literature
 • MIKOVÁ, Šárka and Jiřina STANG. Typologie osobnosti u dětí : využití ve výchově a vzdělávání. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 220 s. ISBN 9788073675875. info
  recommended literature
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Metody a postupy poznávání žáka : pedagogická diagnostika. 2., doplněné a aktualizova. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 398 stran. ISBN 9788075520142. info
 • VOJTOVÁ, Věra and Marie PAVLOVSKÁ. Včasná intervence jako zdroj inkluzivních přístupů k dětem v riziku poruch chování (Early Intervention as a Resource of Inclusive Approaches to Children at Risk of Behavioral Disorders). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 179 pp. ISBN 978-80-210-6518-5. info
 • RECKNAGEL, Marion and Heike ROHMANN- VAN WÜLLEN. Jak komunikovat chytře : tipy a triky pro zvládání obtížných rozhovorů. Translated by Marie Voslářová. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 157 s. ISBN 9788024740225. info
Teaching methods
Lecturers, class discussion, case work, homework, reading.
Assessment methods
Case study - presentation, seminar work. 60:40
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2021, Spring 2022.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2020/SPp544