HTP004 Musical folklore traditions

Faculty of Education
Spring 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Department of Music - Faculty of Education
Contact Person: doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
Supplier department: Department of Music - Faculty of Education
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
Musical folklore traditions are an important part of the cultural heritage of each nation, which is maintained by a purposeful care in schools and educational institutions. These efforts are significantly supported by activities and recommendations of UNESCO. The teachers and educators play an important part in this process. Doctoral students acquire basic knowledge of ethnomusicological research, basic knowledge of music and folklore traditions especially on Czech territory. The students will be well informed about issues in the wider cultural contexts, between different types and genres of music or other types of art. They should be able to apply musical folklore problems in the musical and aesthetic education.
Learning outcomes
- doctoral student acquires knowledge about ethnomusicological research (terminology, characteristics, classification); - is able to specify different types of songs with respect to their musical characteristics, content, functional links; - is able to differentiate the types of instrumental groups and arrangements; - is able to find relations between different types and genres of folk and artificial music or other types of art; - is able to detect folklore sources in artificial music, different compositions, artworks; - is able to apply the folklore elements in the musical and aesthetic education.
Syllabus
 • Content of subject is focused on basic knowledge of ethmomusicological research (terminology, characteristics, classification). Special attention will be paid to folklore traditions on Czech territory. The students get to know the different species and types of songs with respect to their musical characteristics, content, functional links. They get to know the issue of application of the various folk instruments etc. They will be informed about problems in wider cultural contexts, between different types and genres of music or other types of art. The students will identify inspirational sources coming from the folklore roots. The resulting attention will be paid to improving ability of application of musical folklore elements in the musical and aesthetic education.
Literature
  required literature
 • VETTERL, K. Lidová hudba. In: Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Ed. A. Melicherčík. Praha: Orbis, 1968, s. 350–364.
 • ELSCHEK, Oskár. Pojem a základné znaky hudobného folklóru. In: Hudobnovedené štúdie 3. SAV, Bratislava 1959, 5-42.
 • KARBUSICKÝ, Vladimír. Lidová a zlidovělá píseň. In: Československá vlastivěda III. Lidová kultura. Ed. A. Melicherčík. Praha: Orbis, 1968, s. 301–350.
 • TONCROVÁ, Marta, UHLÍKOVÁ, Lucie. Hudební folklor. In: Lidová kultura na Moravě. Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada, sv. 10. Strážnice: Ústav lidové kultury ve Strážnici, Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2000, s. 275–303.
 • HOLÝ, Dušan. Etnomuzikologie. (Hudební folkloristika). In: Hudební věda, III. díl. Historie a teorie oboru, jeho světový a český vývoj. Eds. V. Lébl – I. Poledňák. Praha 1988, s. 778–822.
 • TROJAN, Jan. Moravská lidová píseň. Melodika. Harmonika. O harmonické struktuře lidové písně jako rezultátu melodické složky. Praha: Editio Supraphon, 1980.
 • NETTL, Bruno. Theory and Method in Ethnomusicology. London 1964.
 • HORÁK, Jiří [profesor KU]. Naše lidová píseň. Praha: Jos. R. Vilímek, 1946. info
  recommended literature
 • DANCKERT, Werner. Das Volkslied im Abendland. Bern: Francke, 1966.
 • KUČEROVÁ, Judita. Lidové písně ve školním vyučování – utopie nebo kulturní a výchovná perspektiva? In: Musica viva in schola XVII. Brno: Masarykova univerzita, 2001, s. 146–151.
 • KURFÜRST, Pavel. Hudební nástroje. Praha: Togga, 2000.
 • VÁCLAVEK, Bedřich, SMETANA, Robert. O české písni lidové a zlidovělé. Praha: Svoboda, 1950.
 • HOLÝ, Dušan, SIROVÁTKA, Oldřich. O folklóru a folklorismu. Terminologická rozprava na 14. etnomuzikologickém semináři ve Strážnici. Národopisné aktuality 22, 1985, č. 2, s. 73–84.
 • BROUČEK, Stanislav, JEŘÁBEK, Richard (eds.). Lidová kultura. Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3 svazky. Praha: Mladá fronta, 2007.
 • KARBUSICKÝ, Vladimír. Mezi lidovou písní a šlágrem. Praha: Supraphon, 1968.
 • VONDRUŠKOVÁ, Alena (ed.). Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí v Čechách. Strážnice: Ústav lidové kultury, 2000.
 • FUKAČ, Jiří, VYSLOUŽIL, Jiří, MACEK, Petr (eds.). Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997.
 • JURKOVIČ, Pavel. Lidová píseň ve škole. Praha: Muzikservis, [1998].
 • PAVLICOVÁ, Martina, UHLÍKOVÁ, Lucie (eds.). Od folkloru k folklorismu. Slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997.
 • HOLÝ, Dušan. Evropské kontexty etnomuzikologie na Masarykově univerzitě v letech 1918-1939 (European Contexts in Ethnomusicology at Masaryk University Between 1918-1939.). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-0737-0. info
Teaching methods
5 obligatory consultations
Assessment methods
Doctoral student shall draw up analytical essay with application of ethnomusicological konwledge (15 pp.), including the literature and footnotes. This essay can be oriented to dissertation of the student. The student proves in the examination his/her knowledge of ethnomusicological problems, issues of folklore traditions on Czech territory, abbility of application of knowledge in educational procsess.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/ped/spring2022/HTP004