VVm037 Profesní portfolio

Pedagogická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Jana Nedomová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra výtvarné výchovy – Pedagogická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VVm037/01: Út 17:00–19:50 učebna 56, J. Nedomová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Profesní portfolio je předkládáno státnicové komisi a stává se součástí ukončení studia na KVV PdF MU. Reprezentuje studentku – studenta jednak po stránce praktických výkonů, dosažených v průběhu studia a jednak po stránce jeho způsobilosti k výkonu pedagogické profese. Je tedy složeno ze dvou částí – v první části je obsažen přehled výtvarných aktivit autora doplněný fotodokumentací, jednotlivé fotografie jsou označeny standardním popisem, ve druhé části je předkládán textový soubor reflektující pedagogickou praxi provázený fotodokumentací. Rozsah portfolia není přesně stanoven, je však požadována profesionální grafická úprava, portfolio je předkládáno v tištěné podobě a je odevzdáváno přímo státnicové komisi. Po ukončení zkoušky je vráceno autorům.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- analyzovat, sumarizovat a zhodnotit svou výtvarně-pedagogickou činnost,
- koncipovat své profesní portfolio,
- předložit portfolio v adekvátní grafické úpravě.
Osnova
 • - sběr a příprava podkladů pro portfolio,
 • - práce s obrazovými a textovými informacemi (analýza a výběr),
 • - příprava grafického řešení porfolia,
 • - vytvoření tiskového portfolia (tisková a předtisková příprava),
 • - výběr materiálů pro tisk a samotný tisk portfolia.
Literatura
  povinná literatura
 • PECINA, Martin. Knihy a typografie. Vydání třetí, rozšířené. Brno: Host, 2017. ISBN 978-80-7577-040-0.
  doporučená literatura
 • PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha: příručka pro nakladatele. 3., dopl. a přeprac. vyd. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2011. ISBN 978-80-87053-50-8. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:d136cff0-3f51-11e6-ab2f-005056827e52
 • WILLIAMS, Nancy. More paperwork: exploring the potential of paper in design and architecture. New York: Phaidon, 2005. ISBN 978-0714843643.
  neurčeno
 • Start point ..: přehlídka nejlepších absolventských prací evropských výtvarných akademií, sýpka a hrad Klenová, kostel sv. Vavřince v Klatovech
Výukové metody
teoretická a praktická příprava, prezentace, individuální a skupinové konzultace
Metody hodnocení
prezentace a předložení vytištěného portfolia
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, podzim 2024, jaro 2025.