AJ9404 Didaktika anglického jazyka 2B

Pedagogická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. kombinované studium: výuka v blocích. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Chocholatá, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.
Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Popelková
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglického jazyka a literatury – Pedagogická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Students will be able to:
demonstrate understanding of the concept of continuous professional development;
prepare a plan for their own professional development;
share and evaluate their own teaching practices;
reflect on their own teaching practics, including the form of collective reflection with other fellow students;
design their own classroom research (action research).
Výstupy z učení
Students
will be able to make informed decisions in selecting positive aspects of different methods and approaches and create their own eclectic approach to ELT;
will be able to decide on their own plan for continuing professional development;
will be able to present the latest ideas and recommendations for CPD and share it with their peers;
will be able to critically evaluate options for CPD.
Osnova
 • 1. – 2. Continuing professional development of a foreign language teacher. The Framework of professional qualities of a teacher.
 • 3. – 4. Models of professional development. Beginning and expert teacher: determinants of development.
 • 5. – 6. Reflektive teaching practice in ELT. The cycle of reflective pedagogical thinking.
 • 7. – 8. Tandem teaching. Mentoring.
 • 9. – 10. Classroom research I: Observations.
 • 11. – 12. Classroom research II: Action research.
Literatura
  povinná literatura
 • BAILEY, Kathleen M., Andy CURTIS a David NUNAN. Pursuing professional development : the self as source. Boston: Heinle & Heinle, Thomson Learning, 2001, x, 277. ISBN 0838411304. info
  doporučená literatura
 • KORTHAGEN, F. A. J. a Jos KESSELS. Linking practice and theory : the pedagogy of realistic teacher education. London: Routledge, 2008, xvi, 312. ISBN 9780805839814. info
 • BURTON, Diana a Steve BARTLETT. Practitioner research for teachers. 1st publ. London: Paul Chapman publishing, 2005, viii, 200. ISBN 0761944206. info
 • PÍŠOVÁ, Michaela, Světlana HANUŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ, Petr NAJVAR a František TŮMA. Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků). první. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 237 s. ISBN 978-80-210-6681-6. info
Výukové metody
Major part of the in-class sessions is dedicated to discussions about different forms of professional development and ways of implementing them in students' teaching practice.
Metody hodnocení
Continuous assessment consists of active participation in discussions based on assigned readings, regular contributions to discussion forums and work with online texts. Students will deliver a short presentation on the topic of their choice (training, networking, resources) and prepare a plan for their own professional development.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=2194
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.