AJL17059 Americké zeměpisy

Filozofická fakulta
jaro 2025
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D. (přednášející)
Jeffrey Alan Vanderziel, B.A. (přednášející)
Garance
doc. Jeffrey Alan Smith, M.A., Ph.D.
Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Tomáš Hanzálek
Dodavatelské pracoviště: Katedra anglistiky a amerikanistiky – Filozofická fakulta
Předpoklady
( AJ01002 Anglický jazyk II || AJL01002 Anglický jazyk II ) && ( AJ07002 Úvod do studia kultury USA II || AJL07002 Úvod do studia kultury USA II )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
A survey of the physical, political, historical, social, and cultural geographies of the United States. The course will examine the various states and regions of the U.S. in some detail, focusing on the topics hidden under the five geographies mentioned. Students should acquire a good working knowledge of many aspects of American studies that are not focused on in other courses in the department. Emphasis will be placed on students demonstrating knowledge acquired in the course.
Výstupy z učení
Upon successful completion of the course, students will be able to identify the 50 states of the U.S. using a map and correctly identify each state capital. Students will be able to identify on a map the major cities and geographic features (lakes, rivers, mountains) of the U.S. Students will be able to identify and discuss the major factors that have impacted the development of American cities, the economy, demographics and transportation networks. Students will have an enhanced knowledge of American geography.
Osnova
 • Průřez fyzickým, historickým, sociálním a kulturním zeměpisem Spojených států. Kurz pokud možno podrobně zkoumá různé státy a oblasti USA a zaměřuje se témata, která jsou ukryta za pěti zmíněnými zeměpisnými přístupy. Studenti by měli získat dobrý přehled o řadě aspektů amerických studií, kterým na katedře nejsou věnovány specializované kurzy. Důraz je kladen na to, aby studenti demonstrovali znalosti, jichž v kurzu nabyli. Week 1 -- Course introduction. System of measures
 • The United States: An Overview
 • Week 2 -- Physical Geography: The Land, Part I: Landforms, Glaciation
 • Week 3 -- The United States: An Overview; Physical Geography: The Land, Part II: Earthquakes, Volcanoes
 • Week 4 -- The United States: An Overview; Physical Geography: The Land, Part III (video)
 • Week 5 -- Physical Geography: Rivers, Lakes and Oceans
 • Climate, Flora and Fauna
 • Week 6 -- Social Geography: American Cities (video)
 • Week 7 -- Social Geography: American Cities, Suburbs, Exurbs..... Week 8 -- Social and Cultural Geography: The American Population – A Changing Mosaic
 • Week 9 -- Economic Geography: "The Fruited Plain" or American Agriculture
 • Week 10 -- Economic Geography: The Industrial Colossus(?)
Literatura
 • MITTLEMAN, Earl N. An outline of American geography. [Washington?]: United States Information Agency, 132 s. info
 • The Heath anthology of American literature. Edited by Paul Lauter. Lexington, Mass.: D.C. Heath, 1990, xxxix, 261. ISBN 0-669-12065-0. info
 • MULLER, Gilbert H. The McGraw-Hill reader. New York: McGraw-Hill, 1982, xx, 675. ISBN 0070439788. info
 • Jefferson, Thomas. 1787. Notes on the State of Virginia.
 • Muir, John. 1894. The Mountains of California
 • Momaday, N. Scott. 1969. The Way to Rainy Mountain
Výukové metody
A 1.5 hour seminar per week, with videos shown during some sessions.
Metody hodnocení
Seminar. Assessment will be based on a written exam at the end of the semester. The details of the exam will be discussed in class. This test will cover both the readings and the materials presented in class.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
https://elf.phil.muni.cz/22-23/course/view.php?id=147
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.