AR1B200 Exhibition in the Archives I

Faculty of Arts
Spring 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Stanislav Bárta, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Mgr. Tomáš Černušák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Lukáš Führer, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Ondřej Schmidt, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Elbel, Ph.D.
Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Olga Barová
Supplier department: Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 10:00–11:40 B2.42
Prerequisites
Basic knowledge of Latin or Italian.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 12 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Student of this course will become familiar with the bases of general museology, the theory and practice of exhibition presentations and exhibition critiques, as well as the specifics of museum presentations in archives. In the first part of the course they will attempt to organize an exhibition project at the Moravian Provincial Archive.
Learning outcomes
A basic knowledge of museology and the theory and practice of exhibition presentation, practical experience organizing an exhibition project in an archive, with a description and interpretation of the archive material in the form of entries in an exhibition catalogue.
Syllabus
 • 1) Monument and cultural institutions as the basis for the protection, administration and presentation of cultural heritage. 2) The bases of museology – the object of interest, methods, terminology, systems, applied science in museology, the role of museums in presenting and protecting cultural heritage. 3) (Museum) Presentations in monument institutions – theory of presentation, typology and categorization of exhibitions, information levels, methods of interpretation. 4) (Museum) Presentations in monument institutions – planning, realization, approaches, additional resources. 5) Communication with visitors, cultural-educational activities, accompanying programmes. 6) Museum-exhibition critique. 7) Specific aspects of museum presentations in the archives: exhibitions as part of the running of the archive and in the archive rooms. 8) Specific aspects of museum presentations in the archives: the need to protect the archival material being exhibited. 9) The Count of Collalto's family in Medieval Italy. 10) The Count of Collato's family in Italy in the 15th and early 16th century. 11) Developing an idea for an exhibition and selecting the exhibits. 12-13) Creating an exhibition scenario.
Literature
 • Aumann, P. – Duerr, F. Ausstellungen machen. 2. rozšíř. vyd. Paderborn, 2014.
 • BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace. Praha: Národní muzeum, 1981. 383 pp. info
 • Beneš, J. Zkoumání návštěvnosti a působnosti muzeí jako překlad zvyšování podílu na kulturním životě. In: V. Tkáč (ed.). Muzeum a publikum. Opava: Slezské muzeum Opava, 1990, s. 67-80.
 • Beneš, J. Kritika muzejních výstav z hlediska muzeologického. In: Muzea a návštěvníci, aneb Je výstava zábava či otrava? Hodonín: Masarykovo muzeum Hodonín, 1997, s. 9-17.
 • BENEŠ, Josef. Základy muzeologie. Opava: Open Education & Sciences pro Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity, 1997. 179 s. ISBN 8090197434. info
 • DEAN, David. Museum exhibition : theory and practice. London: Routledge, 1996. xi, 177 s. ISBN 0-415-08016-9. info
 • DERNIE, David. Exhibition design. London: Laurence King Publishing, 2006. 192 s. ISBN 1856694305. info
 • Dolák, J. K některým obecným aspektům tvorby muzejních expozic. In: I. Chovančíková (ed.). Muzejní výstavní tvorba. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008, s. 87-93.
 • Dolák, J. Expozice jako prostředek muzejní komunikace. In: A. Komárková – M. Buriánková (ed.), Muzeum a změna III. Praha: Asociace muzeí a galerií České republiky, 2009, s. 59-67.
 • Douša, P. Text ve výstavě. In: I. Chovančíková (ed.). Muzejní výstavní tvorba. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2008, s. 24-30.
 • The manual of museum exhibitions. Edited by Barry Lord - Gail Dexter Lord. Walnut Creek: Altamira Press, 2001. xxv, 544. ISBN 0759102341. info
 • Passolunghi, P. A.: I Collalto. Linee, documenti, genealogie per una storia del casato. Treviso, 1987.
 • STRÁNSKÝ, Zbyněk. Úvod do studia muzeologie : určeno pro posluchače muzeologie, International Summer School of Museology - ISSOM a zájemce o toto studium. Druhé aktualizované a pods. Brno: Masarykova univerzita pro Letní školu muzeologie UNESCO v Brně, 2000. 169 stran. ISBN 8021012722. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 361 stran. ISBN 9788024443027. info
 • ŠOBÁŇOVÁ, Petra. Muzejní expozice jako edukační médium. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. 467 stran. ISBN 9788024443942. info
 • WAIDACHER, Friedrich. Príručka všeobecnej muzeológie. Translated by Alojz Habovštiak. Bratislava: Slovenské národné múzeum, 1999. 477 s. ISBN 8080600155. info
Teaching methods
Lectures; a seminar in the form of joint students' work on a project led by the lecturer.
Assessment methods
The conditions for the successful completion of the course include completing a test on the basics of museology and the theory and practice of exhibition presentations, as well as producing catalogue entries to publishing quality.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2020/AR1B200