ARTS008 Argumentation and Logic

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
! PROGRAM ( B - PH_ )||( PROGRAM ( B - PH_ )&&( ARTS001 Cognitive Sciences || ARTS002 Approaches to language || ARTS003 Contemporary culture || ARTS004 Homer and European literature || ARTS006 The Fall of an Empire or the Rise of Europe? || ARTS007 Germánské literatury – nositelé Nobelovy ceny za literaturu || ARTS009 Czech 101 || ARTS010 History of Mongolia and steppe empires || ARTS011 Transformations of Christian Europe: Visions, Critical Analysis and Discussions || ARTS012 Cult. Constr. of Other. || ARTS013 Slavonic Areas || ARTS014 How to read World Literature. || ARTS015 Humans as a cultural species || ARTS016 Medieval Literary Life || ARTS017 Life after Death in Arts || ARTS018 || ARTS019 Shakespeare's Analysis of Love || ARTS020 Digitální humanitní vědy || ARTS021 Art and Culture in Cent.Europe ))
schopnost porozumět českému textu
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 150 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/150, only registered: 0/150, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/150
Course objectives (in Czech)
Rozumný člověk se rozhoduje uvážlivě, svá rozhodnutí je schopen zdůvodnit a obhájit před ostatními. Cílem kurzu je seznámit studenty s nejdůležitějšími okolnostmi racionálního usuzování a přesvědčování: s povahou argumentování, jeho předpoklady, prostředky a kritérii.
Learning outcomes (in Czech)
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • rozpoznat argumentativní text;
 • určit způsoby přesvědčování;
 • popsat strukturu použitých argumentů;
 • obecně zhodnotit povahu argumentů;
 • určit dílčí formální i neformální nedostatky zdůvodňování;
 • rozlišit a vyhodnotit logické a mimologické aspekty argumentace;
 • vytvořit koncízní přesvědčovací text.
 • Syllabus (in Czech)
  • 01) Od hádek k diskusím: střety a stanoviska
   02) Od vět k důvodům: parafráze a podpory
   03) Od jednoduchých argumentů k argumentaci: premisy a závěry
   04) Od špatných argumentů k dobrým argumentům: typy a schémata
   05) Od tvrzení ke struktuře: pojmy a propozice
   06) Od důvodů k důsledkům: vyplývání a pravdivost
   07) Od myšlení k usuzování: základní pravidla
   08) Od špatných argumentů k ještě horším: pravidla a další pravidla
   09) Od argumentů k přesvědčovacím textům: eseje a projekty
  Literature
   recommended literature
  • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu (Critical thinking and reconstruction of argument). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1. info
   not specified
  • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická predikátová logika ([Introduction to Logic: Classical Predicate Logic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 348 pp. ISBN 978-80-210-7867-3. info
  • RACLAVSKÝ, Jiří. Úvod do logiky: klasická výroková logika ([Introduction to Logic: Classical Propositional Logic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 238 pp. ISBN 978-80-210-7790-4. URL info
  • PICHA, Marek. Argumentační fauly (Fallacies). Brno: Centrum Občanského Vzdělávání MU, 2012. 10 pp. URL info
  Teaching methods (in Czech)
  přednášky, na hodinách doplněné cvičeními
  Assessment methods (in Czech)
  docházka není vyžadována, podmínkou úspěšného ukončení je zdařilé absolvování závěrečného elektronického testu (ve zkouškovém období budou standardně vypsány termíny, na něž se budou studenti přihlašovat; test bude nezbytné psát v počítačové pracovně zde na fakultě)
  Language of instruction
  Czech
  Further Comments
  Study Materials
  Listed among pre-requisites of other courses

  Zobrazit další předměty

  The course is also listed under the following terms Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/ARTS008