CJDSL001 Korpusová lingvistika

Filozofická fakulta
podzim 2024
Rozsah
1/0/0. probíhá formou blokových přednášek. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Silvie Hulewicz, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka – Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty používat jazykové korpusy jakožto zdroje observací fungování přirozeného jazyka v různých oblastech lingvistiky a filologie.
Výstupy z učení
Student bude schopen používat jazykové korpusy jako zdroje dat při řešení složitějších lingvistických problémů.
Osnova
  • Využití elektronických korpusů v aplikovaném výzkumu (lingvistika, NLP, jazyková výuka, překlad). Volba/tvorba jazykového korpusu. Efektivní práce s daty – korpusové nástroje (jazyk cql, práce s výsledky frekvenční analýzy). Prezentace výsledků korpusových analýz (případové studie).
Literatura
  • ČERMÁK, František. Korpus a korpusová lingvistika. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum. 268 stran. ISBN 9788024637105. 2017. URL info
  • OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum. 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1. 2014. URL info
  • TEUBERT, Wolfgang a Anna ČERMÁKOVÁ. Corpus linguistics : a short introduction. New York: Continuum. vi, 153. ISBN 9780826494818. 2007. info
  • BAKER, Paul, Andrew HARDIE a Tony MCENERY. A glossary of corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 187 s. ISBN 9780748624034. 2006. info
  • MCENERY, Tony a Andrew WILSON. Corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 209 s. ISBN 0-7486-0482-0. 1996. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze ve třídě, prezentace, domácí cvičení, četba.
Metody hodnocení
Závěrečná práce (5-10 stran).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.