CJDSL001 Korpusová lingvistika

Filozofická fakulta
podzim 2023
Rozsah
1/0/0. probíhá formou blokových přednášek. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Klára Osolsobě, Dr.
Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jaroslava Vybíralová
Dodavatelské pracoviště: Ústav českého jazyka - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Cílem kurzu je naučit studenty používat jazykové korpusy jakožto zdroje observací fungování přirozeného jazyka v různých oblastech lingvistiky a filologie.
Výstupy z učení
Student bude schopen používat jazykové korpusy jako zdroje dat při řešení složitějších lingvistických problémů.
Osnova
  • Využití elektronických korpusů v aplikovaném výzkumu (lingvistika, NLP, jazyková výuka, překlad). Volba/tvorba jazykového korpusu. Efektivní práce s daty – korpusové nástroje (jazyk cql, práce s výsledky frekvenční analýzy). Prezentace výsledků korpusových analýz (případové studie).
Literatura
  • ČERMÁK, František. Korpus a korpusová lingvistika. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017. 268 stran. ISBN 9788024637105. URL info
  • OSOLSOBĚ, Klára. Česká morfologie a korpusy. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 2014. 236 s. ISBN 978-80-246-2562-1. URL info
  • TEUBERT, Wolfgang a Anna ČERMÁKOVÁ. Corpus linguistics : a short introduction. New York: Continuum, 2007. vi, 153. ISBN 9780826494818. info
  • BAKER, Paul, Andrew HARDIE a Tony MCENERY. A glossary of corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. 187 s. ISBN 9780748624034. info
  • MCENERY, Tony a Andrew WILSON. Corpus linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. 209 s. ISBN 0-7486-0482-0. info
Výukové metody
Přednášky, diskuze ve třídě, prezentace, domácí cvičení, četba.
Metody hodnocení
Závěrečná práce (5-10 stran).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2023/CJDSL001