CLDS_a18 Writing Seminar II

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
0/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Michaela Soleiman pour Hashemi, CSc.
Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Supplier department: Department of Czech Literature - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
CLDS_a17 Writing Seminar I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the subject is to extend the doctoral knowledge through the performance of senior PhD students and thematic discussion. At the same time, the student will expand his overview of the techniques of successful presentation of the topic, which he will use during his/her next studies.
Learning outcomes
After the completion of the course, the student will be able to:
- orientate in the topics discussed in the course;
- use the incentives acquired for their work;
- participate in academic discussions on various topics;
- incorporate the impulses gained at the seminar on literary theory into their research focus.
Syllabus
 • Presentations of senior PhD students.
Literature
  required literature
 • Odborná literatura související s tématem disertace po dohodě se školitelem.
 • Lexikon teorie literatury a kultury : koncepce / osobnosti / základní pojmy. Edited by Ansgar Nünning - Jiří Trávníček - Jiří Holý, Translated by Al. Vydání první. Brno: Host, 2006. 912 stran. ISBN 8072941704. info
 • Úvod do literární vědy [Pechlivanos, 1999] : Einführung in die Literaturwissenschaft (Orig.). Edited by Miltos Pechlivanos, Translated by Miroslav Petříček. V Praze: Herrmann & synové, 1999. 452 s. info
  recommended literature
 • KUBÍČEK, Tomáš. Vypravěč : kategorie naratiní analýzy. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 240 s. ISBN 9788072942152. info
 • URVÁLKOVÁ, Zuzana. Hugo Friedrich: Struktura moderní lyriky: od poloviny 19. do poloviny 20. století. Brno: Host, 2005. 352 pp. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-101-1. info
 • BÍLEK, Petr A. Hledání jazyka interpretace :k modernímu prozaickému textu. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 360 s. ISBN 80-7294-080-5. info
 • HODROVÁ, Daniela. --na okraji chaosu-- :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2001. 865 s. ISBN 80-7215-140-1. info
  not specified
 • Směry literární interpretace 20. století
 • Průvodce po světové literární teorii 20. století. Edited by Vladimír Macura - Alice Jedličková. Vydání první. Brno: Host, 2012. 839 stran. ISBN 9788072948482. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Na cestě ke smyslu : poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2005. 1051 s. ISBN 8072152440. info
 • FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. Vydání první. Brno: Host, 2005. 148 stran. ISBN 8072941658. info
 • ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz :poetika literárního díla 20. století. Vyd. 1. Praha: Torst, 2002. 586 s. ISBN 80-7215-171-1. info
 • PEPRNÍK, Michal. Směry literární interpretace XX. století : texty, komentáře. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2000. 293 s. ISBN 802440141X. info
Teaching methods
Lectures, academic discussion, individual study.
Assessment methods
The credit will be awarded for a summary of selected performances.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: blok.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020, Spring 2021, Autumn 2021, Spring 2022, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/CLDS_a18