CLDS_a33 Czech Medieval Literature

Faculty of Arts
Spring 2025
Extent and Intensity
0/0/0. 15 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr.
Department of Czech Literature – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Supplier department: Department of Czech Literature – Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Main objectives of the course are:
- interpretation of the selected topics of the Czech literature from a supranational point of view;
- enhancement of the reflection of the older literature in the interdisciplinary context;
- deepening of interpretative skills;
- application of acquired knowledge and skills in the creation of a scientific text and its defense in discussion.
Learning outcomes
After completing the course the student will be able to:
- integrate the knowledge of the older Czech literature in the wider supranational contexts;
- manage and apply methodological procedures of the related disciplines;
- reflect questions of the older Czech literature in the interdisciplinary context;
- use the acquired knowledge and skills in the creation of a scientific text.
Syllabus
 • - Development of the Czech medieval literature, genre system, relation of center and periphery;
 • - Intertextuality and interdisciplinarity in selected genres (legend, chronicle, drama etc.);
 • - Czech medieval prose, especially philosophical, in the process of vernacularization (texts by Stitny, Tkadlecek etc.);
 • - Transformations of the genre system, functions and topics in the Czech literature of the Hussite period and with the beginning of early modern period.
Literature
  recommended literature
 • VOIT, Petr. Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí. Vydání první. Praha: KLP, 2013. 463 stran. ISBN 9788086791982. info
 • VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století : papír, písmo a písmolijectví, knihtisk a jiné grafické techniky, tiskaři, nakladatelé, knihkupci, ilustrátoři a kartografové, literární. Druhé vydání. Praha: Libri ve spolupráci s Královskou kanonií premonstrátů na Strahově, 2008. 655 stran. ISBN 9788072773909. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
 • ECO, Umberto. Umění a krása ve středověké estetice. Vyd. 1. Praha: Argo, 1998. 239 s. ISBN 8072030981. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
  not specified
 • DUBY, Georges. Tři řády, aneb, Představy feudalismu. Translated by Irena Kozelská. Vyd. 1. Praha: Argo, 2008. 399 s. ISBN 9788072039661. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Sondy : marginálie k historickému myšlení o české literatuře. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 2007. 195 s. ISBN 9788071082934. info
 • LEHÁR, Jan. Studie o sémantizaci formy. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. 164 s. ISBN 8024610558. info
 • DELUMEAU, Jean. Dějiny ráje a zahrada rozkoše. Vyd. 1. Praha: Argo, 2003. 287 s. ISBN 80-7203-460-X. info
 • DUBY, Georges. Umění a společnost ve středověku. Translated by Růžena Ostrá. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 102 s. ISBN 8071854484. info
 • DUBY, Georges. Věk katedrál : umění a společnost 980-1420. Translated by Zora Obstová. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 332 s. ISBN 8072034189. info
 • KOLÁR, Jaroslav. Návraty bez konce : studie k starší české literatuře. Edited by Lenka Jiroušková. Vyd. tohoto souboru 1. Brno: Atlantis, 1999. 358 s. ISBN 8071081906. info
 • DELUMEAU, Jean. Strach na Západě ve 14.-18. století. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 326 s. ISBN 8072032089. info
 • DUBY, Georges. Vznešené paní z 12. století. Edited by Jarmila Vojtová - Jitka Uhdeová, Translated by Růžena Ostrá. Vyd. 1. V Brně: Atlantis, 1999. 158 s. ISBN 80-7108-166-3. info
 • Středověké legendy o českých světcích. Edited by Jaroslav Kolár. Praha: Lidové noviny, 1998. 263 s. ISBN 80-7106-280-4. info
 • GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Nebe, peklo, svět : cesty k lidové kultuře středověku. Edited by Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 8085787415. info
 • Česká středověká lyrika. Edited by Jan Lehár. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1990. 406 s. ISBN 807021015X. info
 • Předhusitské bajky. Translated by Josef Tříška. Vydání první. Praha: Vyšehrad, 1990. 230 stran. ISBN 8070210192. info
 • HOŠNA, Jiří and Josef TŘÍŠKA. Z teorie starší české literatury. Praha, 1990. info
 • LEHÁR, Jan. Nejstarší česká epika : Dalimilova kronika, Alexandreida, první veršované legendy. Translated by Rudolf Mertlík. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1983. 230 s. URL info
 • GUREVIČ, Aron Jakovlevič. Kategorie středověké kultury. Translated by Jaroslav Kolár. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1978. 286 s. URL info
 • BACHTIN, Michail Michajlovič. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Translated by Jaroslav Kolár. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. 406 s. info
 • TŘÍŠKA, Josef. Literární činnost předhusitské university. Praha, 1967. info
 • TŘÍŠKA, Josef. K vzdělanosti a textům Karlovy a Václavovy doby. AUC-HUCP, Tom. VI., fasc. 1. 1965. info
Teaching methods
The method of the course is based on work with texts – explication, reading, interpretation and discussion.
Assessment methods
Colloquium aimed at testing the student’s insight into the main methodologies of the discipline, and at checking the student’s ability to connect relevant facts into logical relations.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught once in two years.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: blok.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Spring 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (Spring 2025, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2025/CLDS_a33