DISBS01 Theatre Criticism

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
0/2/7. 6 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Iva Mikulová, Ph.D. (lecturer)
doc. MgA. David Drozd, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Martina Musilová, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Šárka Havlíčková Kysová, Ph.D.
Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Karolína Stehlíková, Ph.D.
Supplier department: Department of Theatre Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 14:00–15:40 G01
Prerequisites (in Czech)
DISB008 First year complex exam
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 8 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/8, only registered: 3/8, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/8
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Seminář se věnuje samostatnému psaní recenzí. Vždy půjde o jedno předem určené a společně zhlédnuté představení a jedno dle vlastního výběru. Dále se seminář zaměří na kritické nahlížení textu, díky němuž bude možné text redaktorsky okomentovat. Profilový seminář určený studentům 2. ročníku. Seminář probíhá v češtině.
Learning outcomes (in Czech)
Na konci tohoto semináře bude student/ka schopen/na:
- vysvětlit základní přístupy k divadelní kritice;
- analyticky a kriticky uvažovat nad inscenací různých žánrů;
- argumentovat svůj názor na inscenaci;
- vytvořit kvalitní kritický text.
Syllabus (in Czech)
 • Úvod do teorie kritiky: seznámení s teoretickými texty
 • Úvod do praxe: seznámení s praxí recenzenta a s recenzemi
 • Úvod do redakce textů
 • Redakce textů studentů (odvíjí se od společné návštěvy divadla)
 • Vzájemná reflexe textů studenty
Literature
  required literature
 • FISHER, Mark. How to write about theatre. London: Bloomsbury Methuen Drama, 2015. ISBN 978-1-4725-2054-8.
 • FISHER, Mark. Ako písať o divadle. Kultúrny spolok MLOKi, 2021. 296 s.
  recommended literature
 • CÍSAŘ, Jan. Život jevišti : formování české realistické kritiky. Praha: Orbis, 1962. info
 • ČERNÝ, Václav. Co je kritika, co není a k čemu je na světě. Vyd. 1. V Brně: Blok, 1968. 81 s. info
 • DURDÍK, Josef. Kritika : výbor úvah o zjevech literárních a uměleckých [I-1333] : Kritika : výbor úvah J. Durdíka o zjevech literárních a uměleckých (Variant.). V Praze: Fr. A. Urbánek, kněhkupec, 1874. info
 • FRYE, Northrop. Anatomie kritiky : čtyři eseje. Edited by Harold Bloom, Translated by Sylva Ficová. Vyd. 1. Brno: Host, 2003. 440 s. ISBN 8072940783. info
 • CHALUPECKÝ, Jindřich. Umění dnes. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1966. info
 • KŘIVÁNEK, Vladimír. Jan Neruda [22755]. Praha: Horizont, 1983. info
 • MIKULOVÁ, Iva. Subjektivní versus objektivní : Konference o kritice (Subjective versus objective : Conference on Art Criticism). In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017. p. 184-187. ISSN 1803-845X. Digitální knihovna FF MU info
 • MOJŽIŠOVÁ, Iva. Kritika porozuměním. Edited by Martin Mojžiš, Translated by Jiří Fiala. 1. vyd. Praha [i.e. Břeclav]: Malovaný kraj, 2011. 162 s. ISBN 9788090495609. info
 • NERUDA, Jan a František ČERNÝ. O umění. V Praze: Československý spisovatel, 1950. Kritická knihovna.
 • NIEDERLE, Rostislav. Pojmy estetiky: analytický přístup (Aesthetic Concepts: An Analytical Approach). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 172 pp. ISBN 978-80-210-7131-5. info
 • PROCHÁZKA, Miroslav. Problém estetických a uměleckých hodnot a funkce umělecké kritiky. Praha: Ústřední dům armády, 1968. Kompas.
 • SRNA, Zdeněk. Brněnská divadelní kritika v období mezi dvěma světovými válkami (1918-1940). 1953. v, 132 s. info
Teaching methods (in Czech)
diskuze, analytická práce s textem, společná návštěva divadla
Assessment methods (in Czech)
Průběžné úkoly, docházka. Ústní zkouška - rozprava nad povinnou četbou, vlastní recenzí a redakcí cizí recenze. Hranice úspěšnosti u zkoušky je 70%.
Language of instruction
Czech
Teacher's information
http://divadlo.phil.muni.cz/
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/DISBS01