LJSoZk Souborná zkouška z latinského jazyka a literatury

Filozofická fakulta
jaro 2006
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SoZk.
Vyučující
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc. (cvičící)
doc. PhDr. Daša Bartoňková, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Daniela Urbanová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Antonín Bartoněk, DrSc.
Ústav klasických studií – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Předpoklady
K bakalářské (souborné) zkoušce z latinského jazyka a literatury se smí přihlásit student, který: a) získal předepsané kredity ze svého oboru (viz postup plnění kreditů A);
b) splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě;
c) zvládl penzum povinné četby: Caesar: Bell. Gall. I, IV, VI; Zpaměti: I 1, 1-3 - k postupové zkoušce po 1. roce studia. Cicero: In Catilinam I (ke zkoušce z latinské normativní mluvnice po 2. roce studia); Pro Archia poeta; De imperio Pompei; Laelius de amicitia (zápočet po 2. roce studia, prerekvizita k bakalářské zkoušce); Tusculanae disputationes (I kniha) - k bakalářské zkoušce. Sallustius: Catilinae coniuratio - ke zkoušce z latinské normativní mluvnice po 2. roce studia. Ovidius: Met. I 1-415; II 1-328; III; IV 55-166; VI 143-381;VIII 183-235, 616-724; X 1-77; XV 871-887. Trist. IV 10. Zpaměti: Met. I 1-4, 89-112; XV 871-879. Četba Ovidia se dokládá zápočtem po 2. roce studia (prerekvizita k bakalářské zkoušce). Vergilius: Aeneis I, II, IV, VI; Buc. (I, IV); Georg. I 1-5, II 458-474. Zpaměti: Aen. 1-15; Buc. I, 1-10; Georg. I, 1-15 - k bakalářské zkoušce. Livius: Ab urbe condita I, XXI - k bakalářské zkoušce;
d) předložil a obhájil bakalářskou diplomovou práci resp., předložil bakalářskou oborovou práci z nediplomového oboru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Státní bakalářská zkouška se skládá z písemné a ústní části, přičemž k oběma částem přistupuje student v témže zkušebním období. Zkouška začíná písemnou částí. Termíny souborných zkoušek (zpravidla dva v každém zkušebním období) vyhlašuje vedoucí ústavu a zveřejní je na úřední vývěsce tak, aby se zájemci mohli přihlásit.
Osnova
 • Náplň bakalářské (souborné) zkoušky tvoří: Důkladná znalost latinské normativní mluvnice v rozsahu I. a II. dílu gramatiky F. Novotného Základní latinská mluvnice, Praha 1957 (a pozdější vydání), skript A. Bartoněk, J. Janda, E. Kamínková, B. Mouchová, E. Kuťáková: Latinská syntaktická cvičení, Praha 1993 (a pozdější vydání), a latinské stylistiky v rozsahu §960-1038 (nauka o slohu) 2. svazku Historické mluvnice latinského jazyka F. Novotného, Praha 1955.
 • Znalost odborné lingvistické terminologie, povšechné znalosti o jazycích antického Středomoří.
 • Důkladná znalost vývojových rysů římské literatury a informovanost o jejích souvislostech s hlavními vývojovými stadii řecké literatury, v rozsahu Dějin řecké literatury od L. Canfory a Dějin Římské literatury od G. B. Conta.
 • Všeobecná informovanost o vědách o antickém starověku a o jejich místu v komplexu společenských věd, o jejich dílčích disciplínách a vědecké metodologii.
 • Součástí zkoušky je rovněž Úvod do studia latiny v rozsahu latinského prosemináře.
 • Důkladná sčetlost v autorech předepsané povinné četby.
Literatura
 • Hošek,R. - Marek, V. Úvod do studia latiny, Praha 1977
 • L. Canfora: Dějiny řecké literatury. Praha: KLP, 2001
 • Dějiny římské literatury. Praha: Koniasch Latin Press, 2003, 790 s. ISBN 80-85917-87-4. info
 • BARTONĚK, Antonín. Latinská syntaktická cvičení :se slovníkem. Praha: Universita Karlova, 1993, 192 s. ISBN 80-7066-807-5. info
 • NOVOTNÝ, František. Základní latinská mluvnice. 2. vyd., 1. vyd. v H & H. Praha: H & H, 1992, 297 s. ISBN 80-85467-91-7. info
 • NOVOTNÝ, František. Historická mluvnice latinského jazyka. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955, 361 s. URL info
Metody hodnocení
zkouška písemná a ústní
Informace učitele
http://www.phil.muni.cz/elf/course/view.php?id=424
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2000, podzim 2000, jaro 2001, podzim 2001, jaro 2002, podzim 2002, jaro 2003, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2006/LJSoZk