MUB_006 Introduction to Work with Resources and Literature

Faculty of Arts
Spring 2023
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD. (lecturer)
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Wed 15. 2. 14:00–16:40 M21, Wed 15. 3. 14:00–16:40 M21, Wed 19. 4. 14:00–16:40 M21, Wed 3. 5. 14:00–16:40 M21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objectives of the course are the following:
become aware of the importance of libraries and archives in scientific research;
understand the sytem of libraries and archives in Czech Republic and organisation of their fonds;
understand the basics of working with sources and literature and use the results for their own research work.
Learning outcomes
After completing the course, a student will be able to:
- be oriented in scientific sources in libraries and archives;
- understand to specifics of scientific texts, their creation and work with them; - cite literature and archival sources in professional works correctly.
Syllabus
 • Types of printing materials; types and organisation of libraries in Czech Republic; tapes of librarian aids for readers; introduction to cataloguing, bibliographical quotation.
 • Contemporary legal standard in public librarienship in Czech Republic.
 • Sources - their definition and classification;
 • System of archives in Czech Republic, types of archive's documents, types of archival aids for researchers;
 • Principles of the work with sources and scientific literature - heuristic, criticism, interpretation and outlets;
 • Practical exercises.
Literature
  required literature
 • ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Praha: Slon, 2007. 209 s. ISBN 978-80-86429-40-3.
  not specified
 • CEJPEK, Jiří and Jiří KÁBRT. Základy knihovnictví. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1956. info
 • CEJPEK, Jiří. Dějiny knihoven a knihovnictví. 2. dopl. vyd. V Praze: Karolinum, 2002. 247 s. ISBN 8024603233. info
 • CEJPEK, Jiří. Proměny let devadesátých : knihovnictví na prahu informačního věku - děje, myšlenky a názory. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2005. 79 s. ISBN 8085851156. info
 • ŠTOURAČOVÁ, Jiřina. Úvod do archivnictví. Brno: MU Brno, 2002. 139 pp. ISBN 80-210-2216-7. info
 • DVOŘÁK, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Zdeňka STOKLÁSKOVÁ and Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 1 (Introduction to history 1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 164 pp. ISBN 978-80-210-7012-7. Digitální knihovna FF MU info
 • BOROVSKÝ, Tomáš, Lukáš FASORA, Bronislav CHOCHOLÁČ, Tomáš MALÝ, Denisa NEČASOVÁ, Jiří NĚMEC and Martin WIHODA. Úvod do studia dějepisu 2 (Introduction to history 2). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 134 pp. ISBN 978-80-210-7016-5. Digitální knihovna FF MU info
 • HLAVÁČEK, Ivan, Rostislav NOVÝ and Jaroslav KAŠPAR. Vademecum pomocných věd historických. 3. opravené a doplněné vy. Jinočany: H & H, 2002. 544 stran. ISBN 8073190044. info
 • ČSN 01 01 95 Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam. 6. nákl. Praha 1986
 • ČSN ISO 690 Bibliografická citace. Praha 1996
 • ČSN 01 01 97 Bibliografická citace
Teaching methods
lectures and class discussion
Assessment methods
lectures and seminar, written test and seminar paper
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2022, Spring 2024.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2023/MUB_006