MUB_B001 The Material Culture and Everyday Life I.

Faculty of Arts
Autumn 2023
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Lucie Valášková (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Lucie Valášková
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Miriam Molnárová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The subject captures the development of the everyday life of Early Medieval society in the Czech-speaking countries based on the material culture study in historical context. The introductory block of lectures is devoted to the comparison of the basic manifestations of human civilization (higher forms of regional administrative unit organization, religion, writing, culture) in the individual stages of development.
Learning outcomes
After completing the course, a student will be able to:
- be essentially oriented in the inherent laws of human civilization development
- apply the material culture knowledge in specialist processing of museum collections of historical and archaeological nature
Syllabus
 • Introduction to the issues, terminology, terms, categories
 • The oldest civilizations; Euphrates and Tigris, Nile, Indus, the Yellow River
 • Civilizations in the Mediterranean area; Greece, Rome
 • Migration Period, Germanic tribes, Slavs – ethnogenesis; Slavic settlement of the Czech lands; the first state formations; Avars, Hungarians
 • Religion of the old Slavs; pantheon, religious conceptions and symbols, sanctuaries, burial rite
 • Christianity, writing, changes in the material culture manifestations, temple constructions
 • Settlement structure, hillforts – fortification systems, internal arrangement
 • Military affairs – strategy, tactics, militaria
 • Processing of iron ores
 • Artisan production, domestic manufacture, materials, techniques, trade, means of payment
 • Village settlement, dwelling, agriculture, animal husbandry, farm buildings
 • Appearance, clothing, personal ornament
Literature
 • Kybalová, Ludmila: Dějiny odívání - Starověk. 1. vyd. Praha 1998
 • Slovník antické kultury. Praha 1974
 • Burian, Jan - Oliva, Pavel: Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha 1984
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů II (Czech lands after arrival of the Slavs). 1st ed. Praha: Libri, 2006. 967 pp. ISBN 80-7277-105-1. info
 • BEDNAŘÍKOVÁ, Jarmila, Zdeněk MĚŘÍNSKÝ and Aleš HOMOLA. Stěhování národů a východ Evropy (The great migration of people and the East of Europe). I. Praha: Vyšehrad, 2006. 525 pp. Hitorica. ISBN 80-7021-787-1. info
 • VAŘEKA, Pavel. Archeologie středověkého domu. 1. vyd. Plzeň: Katedra archeologie, FHS ZČU v Plzni, 2004. 437 s. ISBN 8090341217. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Odraz interetnických vztahů v hmotné kulutře středověké Moravy (Reflection of interethnic relations in material culture of medieval Moravia). Archaeologica historica. Brno, 2003, vol. 28, No 1, p. 55-67. ISSN 0231-5823. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu I (Czech lands from the comming the Slavs to the Great Moravia I). Praha: LIBRI, 2002. 564 pp. LIBRI, I. ISBN 80-7277-104-3. info
 • LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 431 s. ISBN 8072770543. info
 • TŘEŠTÍK, Dušan. Vznik Velké Moravy :Moravané, Čechové a střední Evropa v letech 791-871. Praha: Lidové noviny, 2001. 384 s. ISBN 80-7106-482-3. info
 • MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Vývoj zbroje a válečného umění - významné bitvy na Moravě (Development of armour and the art of war - historic battles in Moravia). In Morava ve středověku. 1st ed. Brno: Moravské zemské muzeum, 1999. p. 73-103. ISBN 80-7028-150-2. info
 • Schmuck und Gewandzuberhör. Nitra: Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, 1996. 149 s. ISBN 80-88709-28-8. info
 • SOUCHOPOVÁ, Věra. Beginnings of the metallurgy of iron among western slavs in the light of sources from Moravia. Vyd. 1. Brno: Archeologický ústav Akademie České republiky v Brně, 1995. 119 s. info
 • SOUCHOPOVÁ, Věra. Otázky počátků hutnictví železa u západních Slovamů přínos a postavení pramenů z Moravy. 1991. 179, 8. info
 • GALUŠKA, Luděk. Velká Morava. 1. vyd. Brno: Moravské zemské muzeum, 1991. 87 s. ISBN 80-7028-022-0. info
 • CHROPOVSKÝ, Bohuslav. Slované : historický, politický a kulturní vývoj a význam. Praha: Tisková agentura Orbis, 1989. 319 s. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Slované. 1. vyd. Praha: Panorama, 1988. 305 s. info
 • POULÍK, Josef. Velká Morava : cyrilometodějská mise. Praha: Melantrich, 1985. 40 s. info
 • POULÍK, Josef and Bohuslav CHROPOVSKÝ. Velká Morava a počátky československé státnosti. 1. vyd. Praha: Academia, 1985. 300 s. URL info
 • VÁŇA, Zdeněk. Svět dávných Slovanů. Praha: Artia, 1983. 239 s. URL info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Zemědělství starých Slovanů. Vyd. 1. Praha: Academia, 1980. 395 s. URL info
 • NIEDERLE, Lubor. Rukověť slovanských starožitností. Edited by Jan Eisner. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1953. 513 s. URL info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Lectures; written/oral examination to the extent of the subject matter presented at the lectures and recommended literature
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2022.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2023, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2023/MUB_B001