MUB_B003 The Material Culture and Everyday Life III.

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Lucia Miškolciová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 17. 9. 9:00–12:40 M22, Fri 8. 10. 9:00–12:40 M22, Fri 5. 11. 9:00–12:40 M22, Fri 26. 11. 9:00–12:40 M22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course elucidates how the level of everyday life has developed in medieval to early modern society in our country on the basis of study of material culture in historical context. The blocks of lectures are dedicated to subject areas representing the spectrum of collections in our museums.
Learning outcomes
Student competences after completion of the course:
- basic orientation in the development of high medieval to early modern material culture and everyday life in Central European context
- ability to apply the knowledge of material culture of the given period to professional treatment of historical and archaeological museum collections
- ability to apply the knowledge of material culture of the given period to various forms of presentation of museum collections
Syllabus
 • Household equipment, kitchen, food preparation, diet, dining, foodstuff processing, food producing crafts
 • Textile raw materials and their processing, textile crafts, clothing, fashion, dress accessories
 • Education, church schools, municipal and private schools, universities
 • Time measuring, calendars, clocks, liturgical year
 • Medicine, hospitals, healing, hygiene, spas, drinking water, waste Leisure time, games, toys
Literature
 • Kulturní obraz českých měst : život veřejný mezi r. 1420-1620 (Variant.) : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl I. : Kulturní obraz českých měst : život veřejný v XV. a XVI. věku. Díl II. info
 • Seibt, Ferdinand: Lesk a bída středověku. 1. vyd. Praha 2000
 • HRČKOVÁ, Naďa. Dějiny hudby. Translated by Petr Daněk. Vydání první. V Praze: Ikar, 2005. 167 stran. ISBN 8024905248. info
 • DRAHOTOVÁ, Olga. Historie sklářské výroby v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 760 s. ISBN 8020012877. info
 • BERANOVÁ, Magdalena. Jídlo a pití v pravěku a ve středověku. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 359 s. ISBN 8020013407. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 194 s. ISBN 8086566153. info
 • KRAJÍC, Rudolf. Sezimovo Ústí : archeologie středověkého poddanského města. Praha: Archeologický ústav AV ČR, 2003. 316 s. ISBN 8086566145. info
 • BLÁHOVÁ, Marie. Historická chronologie. 1. vyd. Praha: Libri, 2001. 948 s. ISBN 8072770241. info
 • MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích, 1471-1526. Vyd. 2. Praha: Academia, 2001. 561 s. ISBN 8020008950. info
 • Největší dobrodiní lidstva :historie medicíny od starověku po současnost. Edited by Roy Porter - Jaroslav Hořejší. 1. vyd. Praha: PROSTOR, 2001. 807 s., ob. ISBN 80-7260-052-4. info
 • HEYDUK, Josef. Svatí církevního roku. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2001. 237 s. ISBN 807021385X. info
 • ADAM, Adolf. Liturgický rok : historický vývoj a současná praxe. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1998. 325 s. ISBN 8070212691. info
 • FRIEDRICH, Gustav. Rukověť křesťanské chronologie. Vyd. 2. Praha: Paseka, 1997. viii, 338. ISBN 8071851183. info
 • Středověké sklo v zemích Koruny české : katalog výstavy. Edited by Eva Černá. Vyd. 1. Most: Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, 1994. 135 s. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
 • OLIVOVÁ, Věra. Lidé a hry : historická geneze sportu. 1. vyd. Praha: Olympia, 1979. 604 s. URL info
 • NEKUDA, Vladimír and Květa REICHERTOVÁ. Středověká keramika v Čechách a na Moravě. 1. vydání. V Brně: Moravské museum, 1968. 462 stran. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
Lectures; written/oral examination to the extent of the subject matter presented at the lectures and recommended literature
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/MUB_B003