MUI_273 Monument care I.

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Zdeněk Vácha (lecturer), Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (deputy)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Jana Přepechalová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Tue 1. 10. 15:00–18:40 T103, Tue 15. 10. 15:00–18:40 T103, Tue 29. 10. 15:00–18:40 T103, Tue 12. 11. 15:00–18:40 T103
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The main objectives of the course are the following:
making students aware of basic principles of monuments care;
acquainting students with basic methods of monument care;
knowledge of basic law in monument care
Learning outcomes
- making students aware of basic principles of monuments care;
- acquainting students with basic methods of monument care;
- knowledge of basic law in monument care
Syllabus
 • Introduction to monument care, terminology, cultural and natural heritage, basic legislation;
 • History of monument care in Czech Republic and Europe;
 • Theory of monument care, reconstruction, renovation, restauration;
 • Basic legislation, Institute of monument care;
 • Methodology of recognition of monuments;
Literature
 • internetová adresa: http://culture.coe.fr/pat/eng/
 • Muk, Jan: Historické konstrukce. 1. vyd. Praha 1996
 • Richter, Václav: Památka a péče. 1. vyd. Praha 1993
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana. 1. vyd. Praha 1998
 • Vinter, Vlastimil: Úvod do dějin a teorie památkové péče. Praha, SPN 1981
 • Dehio, Jiří Gottfrie: Ochrana a zachování památek. Praha 1907
 • Dvořák, Max: Katechismus der Denkmalpflege. 2. vyd. Wien 1918
 • Nesvadbíková, Jiřina: K vývoji památkové péče na území Československa, Praha 1984
 • Další dle zadání vyučujícího
 • Kříž, Milan: Obnova a rekonstrukce památek. 2. vyd. Brno 1997
 • Vinař, jan - Kufner, Václav - Horová, Ivana: Historické krovy. 1. vyd. Praha 1995
 • Sbírka zákonů ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR
 • Voděra, Svatopluk: Přehled teorie a technických metod obnovy památek. 1. vyd. Praha 1978
 • Veselý, Josef - Fajkošová, Lenka: Rekonstrukce a ochrana památek. 1. vyd. Brno 1983
Teaching methods
study trip
Assessment methods
lectures, reading, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2017.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/MUI_273