PAM103 Geragogy

Faculty of Arts
Autumn 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Educational Gerontology The course introduces activities and education of senior people and care of senior people within large social links and confronts the students with the phenomenon of aging from the gerontological, psychological, sociological and particularly pedagogical point of view. There are discussed the issues of institutional and organizational background for education of seniors as related to the establishing field of educational gerontology. The course provides a detailed discussion and aplication of methods care of senior people.
Learning outcomes
Identify social policy trends for the elderly; describe the care system for the elderly; to learn the main features of the concept of active aging; to learn the main features of the concept of age management describe the main features of the stages of aging; propose a method of activating seniors;
Syllabus
 • Geragogy as a discipline of future, aging generation and its needs. Oldness as a individual and social phenomeon, preparation for oldness, withdrawal to pension, function of education in postproductive age, universities of third age, quality of life and activities in postproductive age.
Literature
  required literature
 • HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, Jaroslava. Aktivita jako projekt : diskurz aktivního stárnutí a jeho odezvy v životech českých seniorů a seniorek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2013. 170 s. ISBN 9788074191527. info
 • PETROVÁ KAFKOVÁ, Marcela. Šedivějící hodnoty? Aktivita jako dominantní způsob stárnutí (Greying values? Being active as the predominant way of ageing). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 183 pp. EDIS, svazek 10. ISBN 978-80-210-6310-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6310-2013. Flexibooks Munishop info
 • POKORNÁ, Andrea. Komunikace se seniory (Communication with elderly). první. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 pp. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8. info
 • Perspektivy stárnutí : z pohledu psychologie celoživotního vývoje. Edited by Peter Gruss. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 222 s. ISBN 9788073676056. info
  recommended literature
 • KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2008.
 • TEPPER, M. Lynn, CASSIDY, Thomas. Multidisciplinary Perspectives on Aging. London: Springer Publishing Company, 2004. ISBN 978-08-261-2575-0
 • CONNIDIS, Ingrid Arnet. Family Ties and Aging. London: Pine Forge Press. 2009.
 • RABUŠICOVÁ, Milada, Karla BRÜCKNEROVÁ, Lenka KAMANOVÁ, Petr NOVOTNÝ, Kateřina PEVNÁ and Zuzana VAŘEJKOVÁ. Mezigenerační učení. Teorie, výzkum, praxe. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 298 pp. ISBN 978-80-210-8460-5. info
 • KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 336 s. ISBN 9788024724904. info
 • KALVACH, Zdeněk. Umírání a paliativní péče v ČR : (situace, reflexe, vyhlídky) : projekt Podpora rozvoje paliativní péče v České republice v programu Public Health Nadace Open Society Fund Praha. Praha: Cesta domů, 2004. 103 s. ISBN 8023928325. info
 • MÜHLPACHR, Pavel and Petr STANÍČEK. Geragogika pro speciální pedagogy. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 116 pp. ISBN 80-210-2510-7. info
Teaching methods
lectures, seminars, tutorials to be arranged individually with students, class discussion
Assessment methods
teamwork, seminar paper, credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2022, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2022/PAM103