PAM149 Evaluation in Education

Faculty of Arts
Spring 2022
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 D21
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim is to introduce students into the foundations of educational evaluation, to define and characterize main concepts and approaches of educational evaluation, to offer an insight into main areas of educational evaluation, and this way to achieve understanding of these issues by students. The focus will be on main areas of educational evaluation as follows: evaluation of educational needs, evaluation of educational programs, evaluation of textbooks, evaluation of the teaching process, evaluation of educational millieu, evaluation of educational results, evaluation by means of standards, evaluation of effects of education, evaluation of school effectiveness, evaluation on the basis of indicators, evaluation of educational research.
Learning outcomes
After completion of the course, the student should: - know and be able to explain key theories of evaluation; - know and be able to explain key principles of evaluation; - know and be able to explain practical approaches to educational evaluation; - know and be able to explain specifics of evaluation in individual areas of its use in education; - be able to propose the evaluation project in a selected area of education.
Syllabus
 • Introduction to evaluation in education - essence, importance, main forms
 • Evaluation of educational needs
 • Evaluation of educational programs
 • Evaluation of textbooks
 • Evaluation of instruction
 • Evaluation of educational environment
 • Evaluation of educational results
 • Evaluation of education by means of standards
 • Evaluation of effects of education
 • Evaluation of school effectiveness
 • Evaluation on the basis of indicators
 • Evaluation of educational research
Literature
  required literature
 • PRŮCHA, Jan. Pedagogická evaluace : hodnocení vzdělávacích programů, procesů a výsledků. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 8021013338. info
 • SLAVÍK, Jan. Hodnocení v současné škole : východiska a nové metody pro praxi. Vyd. 1. Praha: Portál, 1999. 190 s. ISBN 8071782629. info
 • HORA, Ondřej, Miroslav SUCHANEC and Martin ŽIŽLAVSKÝ. Evaluační výzkum (Evaluation Research). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 112 pp. ISBN 978-80-210-6886-5. info
  recommended literature
 • CHVÁL, Martin, Hana KASÍKOVÁ and Josef VALENTA. Posuzování rozvoje kompetence k učení ve výuce. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2012. 112 s. ISBN 9788024620572. info
 • Serena, aneb, Autoevaluace škol v Evropě. Edited by Milan Pol, Translated by John E. C. MacBeath. Vyd. 1. Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. 226 s. ISBN 8090261485. info
 • POL, Milan, John MACBEATH, J. SCHRATZ, D. MEURET and L. JAKOBSEN. Serena aneb autoevaluace škol v Evropě (Serena: school selfevaluation in Europe). Žďár nad Sázavou: Fakta, 2006. 226 pp. ISBN 80-902614-8-5. info
 • Pedagogická evaluace v podmínkách současné české školy : sborník referátů ze 4. konference České asociace pedagogického výzkumu konané ve dnech 3.-4. července 1996 v Olomouci. Edited by Miroslav Chráska - Zdeněk Kalhous. Vyd. 1. Olomouc: Česká asociace pedagogického výzkumu, 1996. 219 s. ISBN 8090225063. info
Teaching methods
lectures, seminars, classroom discussions, individual and group projects, homeworks, readings
Assessment methods
Type of instruction: lecture and seminar, at the end written test (exam)
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2020, Spring 2021, Spring 2023.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2022/PAM149