PB12JA14 Introduction to Counseling

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Supplier department: Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Timetable
Wed 14:00–15:40 D22
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to present to students an orientation in counselling services in the Czech Republic and in demands of counselling work. In the first part, the course deals with individual types of counselling, offer of counselling services in the Czech Republic, demands on a counsellor’s personality and his/her work. At the end of the course, students are able to present demands of counselling work and they have learnt the principles of a counselling interview guidance.
Syllabus
 • Course outline: 1. Basic characteristics of counselling and counselling services in the Czech Rep. 2. Counselling process. 3. Directive theories of counselling process guidance (especially the cognitive-behavioural theory). 4. Non-directive theories of counselling process guidance (especially Roger’s theory).
Literature
  required literature
 • MERTIN, Václav and Lenka KREJČOVÁ. Výchovné poradenství. 2., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 363 stran. ISBN 9788074783562. info
 • DRAPELA, J. V. and Vladimír HRABAL. Vybrané poradenské směry : teorie a strategie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 81 s. ISBN 8071840114. info
  not specified
 • KNOTOVÁ, Dana, Lenka HLOUŠKOVÁ, Bohumíra LAZAROVÁ, Šárka PORTEŠOVÁ, Martina HREJSEMNOU and Michaela VACKOVÁ. Školní poradenství (School counseling). Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 258 pp. Pedagogika. ISBN 978-80-247-4502-2. info
 • PROCHÁZKA, Roman. Teorie a praxe poradenské psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2014. 249 s. ISBN 9788024744513. info
 • NYKL, Ladislav. Carl Ransom Rogers a jeho teorie : přístup zaměřený na člověka. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 183 s. ISBN 9788024740553. info
 • MILLER, Geraldine A. Adiktologické poradenství. Translated by Jiří Bareš. 1. české vyd. Praha: Galén, 2011. 461 s. ISBN 9788072627653. info
 • SCHLIPPE, Arist von. Systemická terapie a poradenství. Edited by Jochen Schweitzer. Brno: Cesta, 2006. 251 s. ISBN 8072950827. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie (Foundations of psychotherapy). Praha: Portál, 2006. 283 pp. Portál 5.verze. ISBN 80-7367-122-0. info
 • ÚLEHLA, Ivan. Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 128 s. ISBN 9788086429366. info
 • MOŽNÝ, Petr and Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • KOPŘIVA, Karel. Lidský vztah jako součást profese :psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. 147 s. ISBN 80-7178-150-9. info
 • GABURA, Ján and Jana PRUŽINSKÁ. Poradenský proces. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995. 147 s. ISBN 80-85850-10-9. info
 • KOŠČO, Jozef. Poradenská psychológia [Koščo, 1978]. 1.vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 446 s. info
Teaching methods
lectures, workshops, self-instruction
Assessment methods
Written test.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
Teacher's information
https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=952
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Spring 2004, Autumn 2004, Spring 2005, Autumn 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/PB12JA14