PGB007 Foundations of Psychology

Faculty of Arts
Autumn 2024
Extent and Intensity
0/0/0. 6 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. Tereza Hrušková (lecturer)
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Erik Šejna (assistant)
Guaranteed by
doc. PhDr. Bohumíra Lazarová, Ph.D.
Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Kateřina Zelená
Supplier department: Department of Educational Sciences – Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main aim of the course is to provide students with the basic orientation in the psychological terminology and psychological theories included theories of psychological development.
Learning outcomes
Students become familiar with the main psychological concepts as psychological states, processes and traits and they will understand the concept of personality structure and dynamics. Students will understand developmental theories, they will be able to describe individual developmental phases in ontogenesis and apply acquired knowledge into educational practice.
Syllabus
 • . Psychological disciplines, basic psychological literature, history of psychology as a scientific discipline. • Subject and aims of psychology. Methods of examining human psyche, diagnostic methods in psychology. • Psychics - mental states and processes (cognitive, emotional and will). • Basic concepts of the psychology of personality, personality structure, selected theories of personality. Selected theories of personality development (Erikson, Freud, Kohlberg, Piaget, Vygotskij, etc.) • Subject and aims of developmental psychology, description of development, growth, maturation and learning. • Determinants of psychological development and general regularities of development of human psyche. • Characteristics of individual stages of development (from prenatal period to adolescence). • Characteristics of individual stages of development (from adulthood to stage maturity to ageing).
Literature
  required literature
 • ŘÍČAN, Pavel. Cesta životem. Vyd. 3. Praha: Portál, 2014, 390 s. ISBN 9788026207726. info
 • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004, 472 s. ISBN 9788020014993. info
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství, dospělost, stáří. 1. vydání. Praha: Portál, 2000, 522 pp. ISBN 80-7178-308-0. info
  recommended literature
 • VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie : dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016, 413 stran. ISBN 9788024632681. URL info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015, 662 stran. ISBN 9788073879297. info
 • NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 3rd ed. Praha: Academia, 2014. info
 • LANGMEIER, Josef and Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2006. ISBN 80-247-1284-9. info
 • SMÉKAL, Vladimír. Pozvání do psychologie osobnosti : člověk v zrcadle vědomí a jednání. Druhé, opravené vydání. Brno: Barrister & Principal, 2004, 523 stran. ISBN 8086598659. info
Teaching methods
face to face
Assessment methods
Preparation for lessons (reading assigned texts), attendance in lessons 70%, activity in lessons, participation in the discussion forum in ELF, continuous small tests in ELF. Final exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Teacher's information
podpora ELF
The course is also listed under the following terms Autumn 2019, Autumn 2020, Autumn 2021, Autumn 2022, Autumn 2023.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2024, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2024/PGB007