PHUZDD1_1 Teaching Methodology Workshop I (one-field study)

Faculty of Arts
Autumn 2020
Extent and Intensity
1/1/0. 10 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Zdeňka Jastrzembská, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Marek Picha, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. PhDr. Josef Krob, CSc.
Department of Philosophy - Faculty of Arts
Supplier department: Department of Philosophy - Faculty of Arts
Timetable
Wed 16:00–17:40 A11
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of the course is to acquaint students with selected topics in humanities, but especially with the way of their adequate presentation to the high school audience.
Learning outcomes
At the end of the course, students will be able to create a suitable didactic basis for teaching philosophical topics within the ZSV.
Syllabus
 • 01) words
  02) examples and ilustrations
  03) discussions
  04) groups
  05) questions
  06) workshop A
  07) reading and writing
  08) tools
  09) evaluations
  10) workshop B
Literature
 • PICHA, Marek. Kritické myšlení a rekonstrukce argumentu (Critical thinking and reconstruction of argument). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 41 pp. ISBN 978-80-210-6730-1. info
 • LAW, Stephen. Filozofická gymnastika : 25 krátkých myšlenkových dobrodružství. Translated by Petr Pálenský, Illustrated by Daniel Postgate. Vyd. 1. Praha: Argo, 2007. 342 s. ISBN 9788072038824. info
Teaching methods
workshops, seminar discussions
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou úspěšného ukončení kurzu je odevzdání kvalitní didaktické přípravy v rozsahu jedné středoškolské vyučovací hodiny k předem zvolenému výukovému tématu ZSV.

Nejpozději do 30. října 2020 se studenti po dohodě s vyučujícím přihlásí k některému z navržených témat (seznam najdete v interaktivní osnově kurzu), případně včas navrhnou téma vlastní. Studenti jednooborového Učitelství ZSV musejí odevzdat a prezentovat přípravy na dvě různá témata, první z nich budou prezentovat na workshopu A, druhé na workshopu B.

Každá didaktická příprava musí být složená ze dvou dokumentů ve formátu .docx: učitelský podklad a studentský podklad. Učitelský podklad plně popisuje vše, co a jak má učitel na hodině se studenty dělat, tj. musí obsahovat kompletní informace, úplné formulace, doslovná zadání. Studentský podklad je určen k tomu, aby byl na hodině rozdán studentům, tj. musí obsahovat sumář základních informací, úplné zadání aktivit, otázek, úkolů, doplňkových činností. Didaktické přípravy budou zveřejněny i pro ostatní studenty.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2020/PHUZDD1_1