PJA106 Outline of Polish Literature

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (lecturer)
Mgr. et Mgr. Michal Przybylski (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
Tue 16:00–17:40 B2.52
Prerequisites (in Czech)
SOUHLAS
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 8/20, only registered: 0/20
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 79 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
A brief outline of the history of Polish literature from its beginnings in the 10th century till the late 20th century, emphasizing the development of its nodal points and the most important authors. At the end of this course the student will be able to understand the developmental patterns of Polish literary and cultural history, illustrating them with specific examples and be able to understand the basic literature.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování bude student schopen:
- popsat polské literární a kulturní dějiny do roku 1956,
- určit a vysvětlit charakteristické rysy hlavních epoch polské literární historie,
- ilustrovat vývoj polské literatury je na konkrétních příkladech klíčových textů,
- orientovat se v základní odborné literatuře.
Syllabus
 • 1. Middle Ages. The origins of Polish literature. Religious orders and their contribution to cultural development in Poland. Polish medieval historiography, hagiography, and rhetoric. Religious poetry. The Bible and the development of the Polish language. Secular literature.
 • 2. Renaissance. Outline of the cultural history of the period. Poetry of the Early Renaissance poetry. The beginnings of narrative prose. The work of Mikołaj Rej. Rhetorical prose. The work of Jan Kochanowski. The beginnings of the Polish drama. Poetry of the Late Renaissance.P> 3. Baroque. Introduction to Baroque culture and characteristic forms of Baroque literature. Conceptism and marinism. Sarmat authors. Plebeian creation. Late Baroque.
 • 4. Age of Enlightenment. Periodization of the Polish Enlightenment. Saxon period. Stanislavian Age. Classicism and major cultural institutions. Sentimentalism. Work of important Enlightenment authors (Adam Naruszewicz, Ignacy Krasicki, Stanislaw Trembecki, Franciszek Karpinski, Franciszek Dionizy Kniaźnin). Rococo. Enlightenment Theatre and Drama. Jan Potocki and heritage of the Polish Enlightenment. Literary work before the November uprising.
 • 5. Romanticism. Specifics and the center of Polish romanticism. Ukrainian school of Romantics. Life and work of a great romantic authors: Adam Mickiewicz, Juliusz Slowacki, Zygmunt Krasińského and Cyprian Kamil Norwid. Domestic literature and censorship. Aleksander Fredro and romantic theater.
 • 6. Positivism. The issue of marking period. Controversy with romanticism. The era of realistic novel: Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz. Naturalism in Poland. The position of poetry in the period of Positivism.
 • 7. Mloda Polska. Dynamics and tendencies of the Polish modernism. The most personal poetry, prose and drama.
 • 8. Inter-war literature. Historical background and the main trends. Poetry groups. The typology of the inter-war prose. Innovators of Polish literature: Witkacy, Witold Gombrowicz and Bruno Schulz.
 • 9. Literature of the World War II and the postwar period (1945–1956). The political and social situation.
Literature
 • PRZYBYLSKI, Michal and Monika HORNOVÁ. Antologie polské literatury: od 10. do konce 19. století (Anthology of Polish Literature: from the 10th till the end of the 19th century). 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 216 pp. ISBN 978-80-210-8078-2. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Slovník polských spisovatelů. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 555 s. ISBN 8072770055. info
 • ŠTĚPÁN, Ludvík. Hledání tvaru : vývoj forem polských literárních žánrů (poezie a próza). Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2003. 489 s. ISBN 8021032936. info
 • MIŁOSZ, Czesław. Historia literatury polskiej. Translated by Maria Tarnowska. Pierwsze pełne wydanie. Kraków: Znak, 2010. 644 stran. ISBN 9788324014491. info
 • POSLEDNÍ, Petr. Polské literární symboly. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2003. 203 s. ISBN 8070415215. info
 • KOWALCZYK, Małgorzata and Petr POSLEDNÍ. Jákobův žebřík : polská literatura v letech 1945-1969. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 413 s. ISBN 9788086818801. info
 • Słownik literatury polskiej. Edited by Marek Piechota - Marek Pytasz. Wyd. 1. Katowice: Videograf II, 2008. 972 s. ISBN 9788371836244. info
 • KOSTKIEWICZOWA, Teresa. Oświecenie : słownik literatury polskiej. Wyd. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. 246 s. ISBN 9788374200929. info
 • INGLOT, Mieczysław. Romantyzm : słownik literatury polskiej. Wyd. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2007. 295 s. ISBN 9788374200936. info
 • GAZDA, Grzegorz. Dwudziestolecie międzywojenne : słownik literatury polskiej. Wyd. 1. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008. 259 s. ISBN 9788374201100. info
 • POSLEDNÍ, Petr. Měřítka souvislostí :česká a polská literární kultura po roce 1945. Vyd. 1. Praha: Euroslavica, 2000. 188 s. ISBN 80-85494-59-0. info
 • WOLLMAN, Frank. Slovesnost Slovanů. Edited by Ivo Pospíšil - Miloš Zelenka. 2. vyd., v Tribunu EU vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2012. 474 s. ISBN 9788026302230. info
 • BEČKA, Jiří. Západoslovanské literatury v českém prostředí do roku 1918 : sborník studií. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2003. 215 s. ISBN 8086420159. info
 • SOBOTKOVÁ, Marie. Studie z české a polské literatury : pět století v historii česko-polských literárních souvislostí. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. 301 s. ISBN 8024405393. info
Teaching methods
Lectures and class discussion. Compulsory reading and homeworks. Compulsory work with the e-learning environment of the Faculty of Arts, Masaryk University (ELF).
Assessment methods
Final oral exam (60 pts), midterm test (30 pts, at the end of March/in the beginning of April), active participation (10 pts, if a student have six or more absences, he/she must to submit a seminar paper – 10 pages typed). Compulsory home reading. Evaluation scale: A 100–85, B 84–80, C 79–70, D 69–65, E 64–60, F (fail) 59–0.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: V případě překročení max. kapacity mají přednost studenti oboru PJFP.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/PJA106