PJ_05 Polština pro pokročilé

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 2 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Malgorzata Balcerzak, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 B2.24
Předpoklady
! OBOR ( PJ ) || ! OBOR ( PJFP )
PJ_04 Polština pro mírně pokročilé
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Jiné omezení: Minimální počet zaregistrovaných: 5. Tento předmět není určen pro studenty polonistiky a filologicko-areálových studií s polštinou jako jazykem A.
Mateřské obory/plány
předmět má 33 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na předmět PJ_04 Polština pro mírně pokročilé.
Dojde ke kompletaci znalostí polského gramatického systému (bez přechodníků) a nabytí nových kompetencí.
Na konci tohoto semestru bude student schopen:
- sám najít na internetu a porozumět polskému odbornému textu
- pojmenovat všechna znamení horoskopu a být schopen popsat charakter člověka za pomoci pokročilého penza výrazů označující charakterové vlastnosti
- pojmenovat různá zvířata a správně použít frazeologizmy se zvířaty
- popsat dům/byt/pokoj a vyjádřit případné potíže, tedy například, že nějaký spotřebič či kus nábytku chybí, není, rozbil se
- pojmenovat různé části těla a sdělit lékaři svůj zdravotní problém
- vyjádřit ne/souhlas a svůj názor v diskuzi za pomocí různých stylisticky odlišných výrazových prostředků
- používat výrazy související s jazykovou funkcí přesvědčování a nabádání
- používat výrazy související s jazykovou funkcí dovolení, zákazu, návrhu a rady
- zapojit se do diskuze na téma internet a nelegální postupy
- za pomocí nejrůznějších výrazových prostředků vyjadřovat svůj názor na umění (divadelní představení, film…)
Osnova
  • Lekce kompletující znalosti polského gramatického systému podpořené především učebnicí Polski krok po kroku A2.
  • STELMACH, Anna a Iwona STEMPEK. Polski krok po kroku A2. Kraków: Glossa, 2012. ISBN 978-83-930731-1-5.
Literatura
  • STELMACH, Anna a Iwona STEMPEK. Polski krok po kroku A2. Kraków: Glossa, 2012. ISBN 978-83-930731-1-5.
  • JASIŃSKA, Agnieszka, Agnieszka BURKAT, Małgorzata MAŁOLEPSZA a Aneta SZYMKIEWICZ. Po polsku 3. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-28-6.
  • BURKAT, Agnieszka a Agnieszka JASIŃSKA. Po polsku 2. Kraków: Prolog, 2010. ISBN 978-83-60229-27-9.
Výukové metody
Teoretický výklad spojený s řadou praktických jazykových cvičení, domácí úkoly, e-learning(od podzim 2013).
Metody hodnocení
2 povinné úkoly, závěrečná zkouška - písemná (min. 70%) a ústní část, aktivita v e-learningové části kurzu
Vyučovací jazyk
Polština
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů FF MU. Přednost mají posluchači, kteří absolvovali předmět PJ_04 Polština pro mírně pokročilé. Přijati mohou být i zájemci, kteří tuto podmínku nesplňují, a to na základě rozhodnutí vyučujícího.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/PJ_05