PSMB015 Practical work psychology

Faculty of Arts
Autumn 2021
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Taught partially online.
Teacher(s)
Mgr. Libor Komárek (lecturer)
Mgr. Michaela Odehnalová (lecturer)
Bc. Vojtěch Očenášek (lecturer)
Mgr. Kateřina Wolfová (lecturer)
Ing. Martin Bažík (seminar tutor)
Mgr. et Mgr. Markéta Rolincová (seminar tutor)
Guaranteed by
PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
Department of Psychology - Faculty of Arts
Contact Person: Jarmila Valchářová
Supplier department: Department of Psychology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 10 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/10, only registered: 0/10
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to provide students with an overview of work duties of psychologist in companies. The course teaches about specific activities in the area of recruitment, selection and care about employees that a psychologist-graduate can encounter during the beginning of their employment. Main methods of this course are exercising through model situations and personal experiences.

The course is from work psychology area.
Learning outcomes
At the end of this course:
 • student has a realistic picture of the possibilities of employment in the area of work psychology
 • student knows at least three position which he/she is eligible to work after graduation
 • student is able to plan and carry out specific activities of recruitment, selection and care about employees
 • student knows advantages of his/hers psychological education in the area of employee care, selection, and recruitment
 • Syllabus
  • Personal planning
  • Employer branding
  • Job descriptions
  • Job advertisements and recruitment strategy
  • Job interview
  • Competency models
  • Psychodiagnostic
  • Work Adaptation
  • Evaluation
  • Talent management
  • Conflicts in work
  • Termination and knowledge management
  Literature
   not specified
  • ARMSTRONG, Michael and Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů. Translated by Martin Šikýř. 13. vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. 920 stran. ISBN 9788024752587. info
  • JAKUBKA, Jaroslav. Nový zákoník práce od 1.1.2007 : ve znění novely č. 585/2006 Sb. a včetně důvodové zprávy. 2. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, 2007. 175 s. ISBN 9788072633661. info
  • WAGNEROVÁ, Irena. Psychologie práce a organizace : nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 155 s. ISBN 9788024737010. info
  • SVOBODA, Mojmír. Psychologická diagnostika dospělých (Psychological Assessment of Adults). 4. vydání v nakl. Portál 3. Praha: Portál, 2010. 344 pp. 4. vydání. ISBN 978-80-7367-706-0. info
  • HRONÍK, František. Jak najít zaměstnání. Vyd. 1. Brno: Motiv Press, 2009. 107 s. ISBN 978809043337. info
  • MCCONNON, Shay and Margaret MCCONNON. Jak řešit konflikty na pracovišti. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009. 139 s. ISBN 9788024730035. info
  • HRONÍK, F. and J. VEDRALOVÁ. Kompetenční modely. Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-904133-2-0. info
  • KUBEŠ, Marián. 360stupňová zpětná vazba jako nástroj rozvoje lidí. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 147 s. ISBN 9788024723143. info
  • HRONÍK, František. Jak se nespálit podruhé : strategie a praxe výběrového řízení. Vyd. 1. V Brně: MotivPress, 2007. xi, 376. ISBN 9788025406984. info
  • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 233 pp. ISBN 978-80-247-1457-8. info
  • Zpětná vazba aneb děláme to dobře? : CASLIN 2006 : Český ráj, 11.-15.6.2006. 1. vyd. Praha: Knihovna Akademie věd ČR, 2007. 106 s. ISBN 8086675106. info
  • ROWE, Tina Lewis. A preparation guide for the assessment center method. Springfield, Ill.: Charles C. Thomas, 2006. ix, 257. ISBN 0398076405. info
  • BROOKS, Ian. Firemní kultura : jedinci, skupiny, organizace a jejich chování. Translated by Vilém Jungmann. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003. xiii, 296. ISBN 8072267639. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0. info
  • BALTUS, Rita K. Personal psychology for life & work. 5th ed. New York: Glencoe/McGraw-Hill, 2000. viii, 389. ISBN 0028042948. info
  • ŘEZÁČ, Jaroslav and kolektiv. Zpětná vazba jako aktivitující a facilitující faktor interakčního učení. 1st ed. Brno, 1994. 7 pp. ISBN dodám. info
  Teaching methods
  Lectures, class discussion. It is supposed active participation of students during seminars.
  Assessment methods
  The course is completed by colloquium. 80% participation and active work in lectures necessary.
  Language of instruction
  Czech
  Further Comments
  The course is taught each semester.
  The course is taught: every week.
  The course is also listed under the following terms Autumn 2018, Spring 2019, Autumn 2019, Spring 2020, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2021/PSMB015