PSMB035 Experimentální praktikum II

Filozofická fakulta
jaro 2021

Předmět se v období jaro 2021 nevypisuje.

Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Vojtěch Juřík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D. (přednášející), PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Předpoklady
Cílové skupina: především studenti se zaměřením na kognitivní vědu a mezioborovou spolupráci. Dále studenti se zaměřením na psychodiagnostiku resp. online testování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz koncepčně navazuje na experimentální praktikum I. V rámci předmětu se studenti seznámí s možnostmi experimentálního zkoumání v počítačovém prostředí a využijí své znalosti práce s výzkumným nástrojem MuTeP popř. Hypothesis. SW MuTeP (Hypothesis) je nástroj určený pro realizaci experimentů v elektronickém prostředí a zároveň slouží jako platforma pro administraci psychologických testů. Dle svého výzkumného zaměření si studenti zvolí primárně participaci na definovaném psychologicko-kartografickém tématu, anebo se zaměří na tvorbu psychologických testů. Studenti se budou podílet na interdisciplinárním výzkumném projektu popř. přípravě psychodiagnostické metody a v rámci individuálních konzultací a především skupinových diskusí budou tento projekt a metodu rozvíjet. Cílem je realizace experimentální baterie a psychologického testu na zmíněné platformě, sběr dat, jejich export do formátu umožňující statistické zpracování, vlastní analýza dat a příprava publikování výsledků.
Výstupy z učení
Rozumět specifikům výzkumu v PC prostředí; pracovat se SW MuTEP (Hypothesis); vytvářet kolaborativně experimenty.
Osnova
  • Úvod do zkoumané problematiky, rešerše a zpracování výzkumného designu/konceptu psychologického testu, příprava podnětového materiálu, příprava pilotní studie, příprava experimentu/psychological test v prostředí SW MuTeP (Hypothesis), sběr dat, analýza dat, příprava publikace.
Literatura
Výukové metody
samostatná práce studenta a domácí příprava; skupinový projekt
Metody hodnocení
zápočet za aktivní přístup, participace na výzkumném projektu
Informace učitele
A) Budou definována dvě příbuzná výzkumná psychologicko-kartografická témata v oblasti kulturně-srovnávacích výzkumů na mapách. Budou vytvořeny dvě pracovní skupiny, která každá bude primárně zpracovávat své téma a zároveň kriticky oponovat práci druhé skupiny. B) Uvažované psychologické testy budou primárně vztaženy ke koncepcím zpracovávaným ve výzkumných projektech viz A) Kurz je určen pro studenty vyšších ročníků se zkušeností se SW MuTeP a předpokládá se vysoká vnitřní motivace - aktivní práce na projektu. Před zapsáním kurzu kontaktujte vyučujícího.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.

  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/PSMB035