logo Filozofická fakulta Psychologický ústav
14211013 PÚ Filozofická fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

vedoucí ústavuprof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
zástupce vedoucího ústavudoc. PhDr. Martin Jelínek, Ph.D.
zástupkyně vedoucího ústavuPhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Vědecko-výzkumní a vývojoví pracovníci

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci