PSMB045 Psycho-dynamické masáže

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Lucie Slivečková (přednášející)
Mgr. Kamila Zábranská (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc.
Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Valchářová
Dodavatelské pracoviště: Psychologický ústav - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 3. 4. 15:00–17:40 G23, So 4. 4. 9:00–17:00 G23, Ne 5. 4. 9:00–17:00 G23, Pá 24. 4. 15:00–17:40 G23, So 25. 4. 9:00–17:00 G23, Ne 26. 4. 9:00–17:00 G23
Předpoklady
souhlas
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 16 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/16, pouze zareg.: 2/16
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Osvojení si některých psycho-dynamických masážních technik; zvědomení si vlastního těla; podpora duševní hygieny a umění relaxace Praktický nácvik relaxačních technik, mindfulness, bytí v přítomnosti.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování předmětu schopen: - aplikovat některé masážní i automasážní dovednosti směřující k hluboké vnitřní relaxaci; - uvažovat o cílené relaxaci, energetizaci a práci s tělem - uvědomit si své tělo, jeho potřeby a prožitky - rozumět základním relaxačním technikám a jejich aplikaci - používat základní relaxační techniky
Osnova
 • Teoretický úvod do biodynamiky/energetiky a bodyterapeutických směrů.
 • Ukázky jednotlivých masáží a jejich význam.
 • Trénink jednotlivých masáží - vlastní zkušenost.
 • Zpětnovazební proces
 • Relaxační a imaginační techniky (práce s dechem, uvolněním jednotlivých částí těla, práce s imaginací)
Literatura
  doporučená literatura
 • LOWEN, Alexander. Bioenergetika : terapie duše pomocí práce s tělem. Translated by Oldřich Tegze. Vyd. 3. Praha: Portál, 2015. 273 s. ISBN 9788026208648. info
 • BOADELLA, David. Životní proudy. 1. vyd. Praha: Triton, 2013. 199 s. ISBN 9788073876920. info
 • HOFFMANN, Richard a Ulrich GUDAT. Bioenergetická cvičení. Translated by Jan Lorenc. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. 90 s. ISBN 9788073672317. info
 • SMITH, Edward W. L. Tělo v psychoterapii. Translated by Silvie Struková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. 205 s. ISBN 9788073671440. info
Výukové metody
Teoretická příprava - přednáška/prezentace; praktické nácviky/ nácvikové situace; reflexe
Metody hodnocení
- aktivita v hodině, psaná reflexe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/PSMB045