RJA304 Moderní a postmoderní ruská literatura I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (přednášející)
prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav slavistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 18:00–19:40 A31
Předpoklady
úspěšné absolvování kurzů o ruské literatuře 18. a 19. století
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu studenti budou schopni:
chápat počátky moderní literatury na konci 19. a na počátku 20. století
rozumět společenské situací, která literaturu výrazně ovlivňovala
zdůraznit spojení ruské literatury s literaturou evropskou a s ostatními druhy umění
představit nejvýznamnější literární směry dané doby zmínit významné autory a jejich díla
Osnova
 • Základními body jsou:
 • 1. poslední třetina 19. století jako doba změn ve společenském a historickém kontextu a jako změna přístupu k realitě
 • 2. pluralismus uměleckých přístupů k realitě, symbolismus v Evropě a v Rusku
 • 3. dobové literární manifesty
 • 4. dekadentní tendence a její literární představitelé (D. S. Merežkovskij, …)
 • 5. symbolistické časopisy (Vesy, ...) a hlavní představitelé symbolismu v ruské literatuře (V. Brjusov, …)
 • 6. tradice realismu a jeho proměna (L. N. Tolstoj, V. G. Korolenko, M. Gorkij, …)
 • 7. Andrej Bělyj jako reformátor tradice
 • 8. poezie na počátku 20. století („mladší“ symbolisté, další směry)
 • 9. dramatická tvorba počátku 20. století (L. Andrejev, M. Gorkij, …)
 • 10. nejvýznamnější spisovatelé "mimo směry" (I. Bunin, L. Andrejev, ...)
 • 11. futurismus v ruské literatuře
 • 12. literatura v období 1. světové války a revoluce 1917
 • 13. porevoluční vývoj v ruské literatuře a počátky uplatnění socialistického realismu jako "jediného správného" literárního směru
Literatura
 • Hrala, M.: Ruská moderní literatura 1890-2000. Praha 2007.
 • KASACK, Wolfgang. Slovník ruské literatury 20. století. Translated by Jiří F. Franěk. Praha: Votobia, 2000. 622 s. ISBN 8072200844. info
 • Istorija russkoj literatury. T. 4, Literatura konca 19 - načala 20 veka : 1881-1917. Leningrad: Nauka, 1983. info
 • KULEŠOV, Vasilij Ivanovič. Istorija russkoj literatury 19 veka, 70-90-je gody : ... dlja studentov filologičeskich special'nostej vuzov. Moskva: Vysšaja škola, 1983. info
 • Istorija russkoj literatury. T. 2, Ot sentimentalizma k romantizmu i realizmu. Leningrad: Nauka, 1981. info
 • Istorija russkoj literatury 19 veka : vtoraja polovina. Edited by Sergej Mitrofanovič Petrov. 3. izd. Moskva: Prosveščenije, 1974. 575 s. info
 • MATHESIUS, Bohumil a Jiří F. FRANĚK. Přehled sovětské literatury. Část 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. info
 • MATHESIUS, Bohumil a Jiří F. FRANĚK. Přehled sovětské literatury. Část 2. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. info
 • Istorija russkoj literatury. T. 3, Literatura vtoroj poloviny 19-načala 20 vekov. Moskva: Nauka, 1964. info
Výukové metody
přednáška seminární aktivity prezentace výsledků vlastní práce s literárním textem diskuse
Metody hodnocení
přednášky a semináře práce s krátkými texty, případně přednes samostatně připravených prací a diskuse k nim požadavek na četbu děl ruských autorů předmět je zakončen ústní zkouškou, která může proběhnout prezenčně či formou online
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Součástí zápočtu je kontrola povinné četby.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/RJA304