TCZJ33 Český znakový jazyk IV

Filozofická fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jana Havlová (přednášející)
Mgr. Kristýna Havlová (přednášející)
Garance
Mgr. Jana Havlová
Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Aneta Fidrichová
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky – Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
TCZJ33/01: Čt 14:00–15:40 L41, J. Havlová
TCZJ33/02: Út 16:00–17:40 G22, J. Havlová
Předpoklady
TCZJ24 Český znakový jazyk III
Doporučuje se současné zapsání následujících souvisejících předmětů: TCZJ31 Jazyková cvičení IV, TCZJ35 Konverzace IV, TCZJ34 Cvičení v ČZJ IV. Prerekvizita: TCZJ24 Český znakový jazyk III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty s dalšími gramatickými jevy českého znakového jazyka. Výuka bude strukturována po tématech tak, aby spolu s gramatickými jevy došlo i k procvičení rozšířené slovní zásoby (slovní zásobě je věnován specializovaný seminář Jazyková cvičení IV). Výklad gramatiky je opřen o rozbor videozáznamů s projevy v českém znakovém jazyce.
Výstupy z učení
Na konci kurzu student aktivně ovládá gramatické struktury v ČZJ a související slovní zásobu; rozumí gramatickým pravidlům v konstrukcích, které používá, a dokáže je vysvětlit (česky).
Osnova
  • témata: 1. Lidské tělo, 2. Zdraví a nemoc, 3. Finance.
Literatura
  • Ve světě sluchového postižení. Zdravotnictví bez bariér. [DVD]. Praha: Federace rodičů a přátel sluchově postižených, 2007.
  • Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. Rada Evropy, 2001.
  • TESAŘÍKOVÁ, Daniela. Základy medicínské propedeutiky v českém znakovém jazyce. [hybridní kniha online]. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Dostupné z: www2.teiresias.muni.cz/hybridbook/book/teszmpro.
  • LEESON, Lorraine - van den BOGAERDE, Beppie - RATHMANN, Christian - HAUG, Tobias. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyky: Deskriptory pro společné referenční úrovně. Rada Evropy, 2016. Dostupné z: www.ecml.at/Portals/1/ECML.Public
  • Dictio: Vícejazyčný výkladový slovník online [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Dostupné z: www.dictio.info.
  • Nemoci dětského věku. [hybridní kniha online]. Brno: Ústav preventivního lékařství lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 2014.
Výukové metody
cvičení vedená v českém znakovém jazyce; práce s lektorem v hodině; rozbor příkladů; názorně-demonstrativní metoda – práce s obrazem a videem
Metody hodnocení
docházka, aktivita, práce v hodině
Navazující předměty
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2023/TCZJ33