AEA_49 Privatissimum IIA

Faculty of Arts
Autumn 2000
Extent and Intensity
0/2/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jaromír Kovárník, CSc. (seminar tutor)
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (seminar tutor)
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (seminar tutor)
Supervisor
prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.
Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Dobešová
Prerequisites (in Czech)
Předpoklady: - splnění úkolů, referátů apod. - dostatečná a aktivní účast
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Anotace: Cílem předmětu je doplnit další nejnovější informace o probírané látce včetně výsledků výzkumů, literární produkce, pořádání vědeckých konferencí apod. v rámci České republiky a zvláště ze zahraničí z jednotlivých předmětů II. cyklu oboru archeologie. Další část je věnována pomoci při zpracovávání referátů a písemných prací.
Assessment methods (in Czech)
S 2, z
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2000, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2000/AEA_49