CJC020 Introduction into Czech Literature

Faculty of Arts
Autumn 2003
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: k (colloquium).
Teacher(s)
doc. PhDr. Vlastimil Válek, CSc. (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Kudrnáč, CSc.
Department of Czech Literature and Library Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Helena Bednářová
Timetable
Tue 8:20–9:55 5
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 9 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the lecture is to make the first-year students acquainted with the ways of studying Czech literature, defining the field of study against other art disciplines. In the first part of the term, literary studies are characterised [including definition, categorisation (function, genres, oral/written mode) basic reference literature, literary history and literary criticism, literary theory, etc.] while in the second part the lectures will focus on versology in some detail (e.g. types of verse systems and forms, free verse, stress, expressiveness, metre, rhythm, trochee, iamb, dactyl, blankverse, alexandrine, logaeds, hexameter, pentameter, etc.) This should be done in such a way to make it possible for the student to use the acquired knowledge in practice.
Syllabus
  • (1) The ways of studying Czech literature. The introduction to the literature of the field, its evaluation, ways of using it. (2-3) Art. The essence of art. The function of art. Types of art. (4-5) Literature. The specificities of literature in comparison with other art forms. Basic terminology. The difference between oral and written literature. Categorisation of literature according to function. (6) Literary Studies: literary history, literary criticism, literary theory. (7) Characterisation of verse. Verse systems: (8) Syllabic verse. Tonic verse. (9-10) Free verse. (11-13) Syllabo-tonic verse. Stress, expressiveness, metre, rhythm, trochee, iamb, dactyl, blankverse, alexandrine, logaeds, etc. (14) Hexameter, pentameter, etc.
Literature
  • Petrů, Eduard, Úvod do studia literární vědy, Olomouc, Rubico 2000.
  • HAMAN, Aleš. Úvod do studia literatury a interpretace díla. 1. vyd. Jinočany: H&H, 1999. 179 s. ISBN 8086022579. info
  • HRABÁK, Josef. Úvod do teorie verše [Hrabák, 1978]. 5., přeprac. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 239 s. info
  • HRABÁK, Josef. Poetika [Hrabák, 1977]. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1977. 361 s. info
Assessment methods (in Czech)
Přednáška je kombinována s formou seminární při výkladech versologických. Probíraná látka je demonstrována na konkrétních textech a jejich rozboru za aktivní účasti posluchačů. Přednáška doplňuje jednosemestrový povinný seminář z úvodu do studia české literatury; látka v přednášce probíraná je součástí písemného testu, kterým je seminář zakončen.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: K přednášce náleží seminář Úvod do studia lit., celý kurs je zakončen zkouškou.
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět si zapíší všichni studující bohemistiky; zkouška je povinná, účast na přednášce je nepovinná. Zapsaní posluchači z jiných oborů ukončují předmět kolokviem (2K).
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1998, Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2003, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2003/CJC020