ROMPOIBXP Practical Portuguese I B

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Wed 18:20–19:55 29
Prerequisites (in Czech)
Pro studenty jednooborového studia FR, IT, ŠP.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Přípravný seminář je určen pro studenty jednoborového studia FR, IT, ŠP, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny v portugalštině.
Syllabus (in Czech)
  • Výuka probíhá podle učebnice Portugalština (Jindrová, Mlynková, Schalková), Leda, 2001 (lekce 1-8) a podle dalších doplňujících materiálů uvedených v bibliografii.
Literature
  • Jindrova, Mlynkova, Schalkova. Portugalština. Leda, Praha, 2001
  • Lusofonia Curso Básico, Lidel, 1996
  • Portugues Sem Fronteiras I, EdicoesTecnicas, Lisboa, 1994
  • Havlíková, Pinheiro Alves, Portugalština pro samouky, Leda, Praha, 2003
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Pouze pro studenty jednooborového studia FR, ŠP a IT.. Nemohou zapisovat posluchači oboru Portugalština.
Information on course enrolment limitations: Pouze pro studenty jednooborového studia FR, ŠP a IT.. Nemohou zapisovat posluchači oboru Portugalština.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/ROMPOIBXP