ROMPOIBXP Practical Portuguese I B

Faculty of Arts
Autumn 2005
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Maria de Fátima Baptista Nery Plch (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Silvie Špánková, Ph.D.
Department of Romance Languages and Literatures - Faculty of Arts
Contact Person: Dagmar Holoubková
Timetable
Tue 10:00–11:35 C32, Tue 18:20–19:55 G12, Fri 10:00–11:35 G21
Prerequisites (in Czech)
Pro studenty jednooborového studia FR, IT, ŠP.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 6 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Přípravný seminář je určen pro studenty jednoborového studia FR, IT, ŠP, kteří chtějí získat takovou základní znalost jazyka, aby se mohli eventuálně zapsat dp Jazykových seminářů I - IV a získávat kredity B i v těch kurzech, které jsou vedeny v portugalštině.
Syllabus (in Czech)
  • Výuka probíhá podle učebnice Portugalština (Jindrová, Mlynková, Schalková), Leda, 2001 (lekce 1-8) a podle dalších doplňujících materiálů uvedených v bibliografii.
Literature
  • Havlíková, Pinheiro Alves, Portugalština pro samouky, Leda, Praha, 2003
  • Lusofonia Curso Básico, Lidel, 1996
  • Portugues Sem Fronteiras I, EdicoesTecnicas, Lisboa, 1994
  • Jindrova, Mlynkova, Schalkova. Portugalština. Leda, Praha, 2001
Assessment methods (in Czech)
Zápočet - formou písemného testu. Pokud si posluchač předmět zapíše, je účast na něm povinná.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Pouze pro studenty jednooborového studia FR, ŠP a IT.. Nemohou zapisovat posluchači oboru Portugalština.
Information on course enrolment limitations: Pouze pro studenty jednooborového studia FR, ŠP a IT.. Nemohou zapisovat posluchači oboru Portugalština.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2005, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2005/ROMPOIBXP