UJA301 Language Course V

Faculty of Arts
Autumn 2004
Extent and Intensity
0/3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Taťána Juříčková, Ph.D. (seminar tutor)
doc. Halyna Myronova, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.
Timetable
Wed 10:00–12:25 VP
Prerequisites (in Czech)
UJA206 Language Course IV && UJA207 Language Course IV
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předpokládá se další rozvoj v komunikativních dovednostech studentů v ukrajinštině s důrazem na odstranění překážek způsobených česko-ruskou a česko-ukrajinskou (resp. rusko-ukrajinskou) interferencí v gramatické a lexikální oblasti. Cvičení zahrnují znalosti z ukrajinských kulturních reálií, čtení, výklad a překlad originálních ukrajinských uměleckých a speciálních textů.
Literature
  • MYRONOVA, Halyna. Praktický kurs ukrajinštiny. 1. vyd. Brno: MU, 2001. 318 pp. Díl 2. ISBN 80-210-2209-4. info
  • VINNYC'KA, V. M. and N. P. PLJUŠČ. Ukrajins'ka mova :praktyčnyj kurs hramatyky : dlja studentiv-inozemciv. Kyjiv: [s.n.], 1997. 243 s. ISBN 966-95249-3-8. info
Language of instruction
Ukrainian
Further Comments
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2004, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2004/UJA301