CS

FF:PG11A16 Foundations of sociology - Course Information

PG11A16 Foundations of sociology

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D. (lecturer)
Supervisor
prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
Department of Educational Sciences - Faculty of Arts
Contact Person: Ivana Klusáková
Timetable
Fri 10:00–11:35 C33
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/40, only registered: 0/40, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/40
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Course introduce students in foundation of sociology. It will spoken on the birth and development of this discipline, on the main topics of sociology - social communication, social and institutional behavior, problems of the social power, socialization, bureaucracy, and of course on the fundamental paradigm, schools and authorities.
Syllabus (in Czech)
 • 1. Vznik a předmět sociologie 2. Konsenzuální sociologické teorie 3. Sociologická teorie konfliktu 4. Interpretativní sociologie 5. Postmoderna v sociologii 6. Kultura, společnost a jedinec 7. Socializace a sociální kontrola 8. Institucionalizované jednání 9. Sociální statifikace a sociální mobilita 10. Současná česká společnost. Výzkumná šetření a jejich metodologie.
Literature
 • BAUMAN, Zygmunt. Myslet sociologicky :netradiční uvedení do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 233 s. ISBN 80-85850-14-1. info
 • GIDDENS, Anthony. Sociologie. Edited by Jan Jařab. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 595 s. ISBN 8072031244. info
 • HAVLÍK, Radomír and Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 174 s. ISBN 80-7178-635-7. info
 • KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 1. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 1992. info
 • LYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1. info
 • Sociologické školy, směry, paradigmata. Edited by Miloslav Petrusek - Alena Miltová - Alena Vodáková. Praha: Sociologické nakladatelství, 1994. 249 s. ISBN 80-85850-04-4. info
 • Velký sociologický slovník. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. s. 749-162. ISBN 80-7184-311-3. info
 • Velký sociologický slovník. 2, P - Ž. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1996. S. 749 - 1. ISBN 80-7184-310-51. info
Assessment methods (in Czech)
2 hodiny přednášky, kurz bude zakončen zkouškou. V průběhu kurzu bude jeden test průběžný.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Spring 2003, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/PG11A16