PJ_05 Polish for Advanced Students

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Recommended Type of Completion: z (credit). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Jan Faber (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Roman Madecki, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Markéta Tarczewska, Ph.D.
Timetable
Mon 16:40–18:15 C32
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 30 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/30, only registered: 0/30, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/30
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 46 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Výběrový seminář ; pokračování ve výuce polského jazyka pro zájemce z různých oborů. Konverzační polština na mírně pokročilé úrovni. Procvičování gramatických jevů z minulých semestrů polštiny a seznámení se s dalšími otázkami gramatiky. Procvičování polského mluveného i psaného projevu, poslechu polštiny včetně autentických polských nahrávek. Další seznámení s fakty z polské historie a kultury. Četba polských básní a prózy (Mickiewicz, Słowacki, Miłosz).
Literature
  • Lipińska, Ewa. Z polskim na ty : Poziom progowy. Kraków 2003
  • Gałyga, Danuta. Ach, ten język polski! : Poziom progowy. Kraków 2002
  • Pyzik, Józef. Przygoda z gramatyką. Kraków 2000
  • Garncarek, Piotr. Czas na czasownik : Poziom średni ogólny. Kraków 2002
Assessment methods (in Czech)
Studenti mají povinnost pravidelně navštěvovat výuku, jsou povoleny tři absence. Ukončení ve formě písemného gramatického testu + krátkého eseje na dané téma.
Language of instruction
Polish
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
General note: Předmět mohou zapsat posluchači všech oborů FF MU.
Information on course enrolment limitations: Mininální počet zaregistrovaných: 5
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/PJ_05