CS

FF:RLB53 Tibetan Buddhism - Course Information

RLB53 Tibetan Buddhism

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Recommended Type of Completion: k (colloquium). Other types of completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. (lecturer)
Mgr. Pavel Šindelář, Ph.D. (assistant)
Supervisor
prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.
Department for the Study of Religions - Faculty of Arts
Contact Person: Lucie Čelková
Timetable
Wed 8:20–9:55 B11
Prerequisites (in Czech)
( Rel10 Buddhism I || RLA10 Buddhism I || RLKA10 Buddhism I ) && ( Rel11 Buddhism II || RLA11 Buddhism II || RLKA11 Buddhism II )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 50 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/50, only registered: 0/50
Fields of study the course is directly associated with
there are 7 fields of study the course is directly associated with, display
Syllabus (in Czech)
  • Kurz podává přehled severního buddhismu. Cílem kursu je seznámit posluchače s periodizací historického vývoje jednotlivých tibetských škol, od jejich vzniku po současnost. Šíření severního buddhismu mimo Tibet (Ladak, Bhútán, Nepál, Čína, Mongolsko, Burjatsko). Podrobně je probírán současný stav buddhismu v uvedených zemích.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Spring 2007, Spring 2009, Spring 2011, Spring 2013, Autumn 2014, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/RLB53