SBA201 Language Course III

Faculty of Arts
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/4/0. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Bojana Yazicioglu (seminar tutor)
Guaranteed by
Mgr. Pavel Krejčí, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Bojana Yazicioglu
Timetable
Mon 10:00–11:35 N01023, Mon 15:00–16:35 C33
Prerequisites (in Czech)
SBA102 Language Course II
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Výuka srbského jazyka, rozšiřování slovní zásoby, dokončení základních gramatických pravidel a prohlubování dosud nabytých schopností.
Syllabus (in Czech)
 • Tekst: Kod lekara. Perfekt povratnih glagola; potvrdni, niječni i upitni oblik; osobitost glagola "svidjati se, boleti". Tekst: Beogradska okolica. Zbirne imenice, deklinacije; Lične zamenice, deklinacija. Tekst: Izlet u Frušku goru. Komparacija prideva; deklinacija ličnih zamenica. Tekst: Na koncertu. Deklinacija prideva; deklinacija posvojnih prideva. Tekst: Pokloni - darovi. Gradivni pridevi, deklinacija; deklinacija posvojnih zamenica. Tekst: Na pošti. Brojevi, deklinacije; brojne imenice; glagol "hteti", prezent; da-konstrukcije u predikatu.
Literature
 • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša and Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 57 s. ISBN 86-7147-051-2. info
 • SELIMOVIĆ-MOMČILOVIĆ, Maša and Ljubica ŽIVANIĆ. Srpski jezik :početni tečaj za strance. Beograd: Institut za strane jezike, 2002. 360 s. ISBN 86-7147-050-4. info
 • Srpsko-češki i češko-srpski rečnik. Edited by Anna Jeníková. Vyd. 1. Voznice: Leda, 2002. 586 s. ISBN 8073350106. info
 • MIRKOVIĆ, Dragušin. Česko-srbský slovník. Edited by Aleksa Ivić. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2001. 1468 s. ISBN 86-17-09168-1. info
 • JOKANOVIĆ-MICHAJLOV, Jelica and Vesna LOMPAR. Govorimo srpski : udžbenik srpskog jezika za strance. Beograd: Mećunarodni slavistički centar na Filološkom fakultetu, 2001. 96 s. info
 • KAČANIK, Emilija. Česko-srbský slovník. Edited by Pavle Ivić. 1. izd. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, 2000. xxvi, 1131. ISBN 86-17-08192-9. info
 • SEDLÁČEK, Jan. Stručná mluvnice srbocharvátštiny. Praha: Academia, 1989. ISBN 8020001719. info
 • JENÍKOVÁ, Anna. Srbocharvátština pro samouky [2-7635]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. info
Language of instruction
Serbian
Follow-Up Courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2008, Autumn 2010, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2006/SBA201